Beroep ingenieur ontginningsgebieden

Ingenieurs van ontginningsgebieden analyseren welke extractiemethoden zoals graafwerkzaamheden, boren en stralen het meest geschikt zijn om grondstoffen uit de grond te winnen. Zij ontwikkelen plannen voordat een nieuw ontginningsgebied wordt geopend, waarbij wordt beoordeeld of het gebied winstgevend is. Ingenieurs van ontginningsgebieden beheren de dagelijkse activiteiten in een ontginningsgebied, creëren en onderhouden voortgangsverslagen, houden toezicht op het personeel, zorgen voor de gezondheid en veiligheid en beoordelen de gevolgen van een ontginningsgebied voor het milieu.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Mijnbouwtechniek

  Technische vakgebieden die relevant zijn voor de mijnbouw. Beginselen, technieken, procedures en materieel voor het winnen van mineralen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

Vaardigheden

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Geologisch onderzoek uitvoeren

  Verrichten van onderzoek voor mijnen en velden met het oog op het analyseren van de eigenschappen van het gebied en het vinden van ertsen.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Mechanische machines inkopen

  Geschikte machines aanschaffen. De markt onderzoeken om de beste machines te vinden, binnen de limieten van het budget blijven, en onderhandelen over de aankoop. Dossiers bijhouden.

 • Adviseren over mijnbouwproductie

  Advies verstrekken over de opstelling van planningen en verslagen met betrekking tot mijnbouwproductie, -faciliteiten, -systemen en met betrekking tot productieprocessen en productiecijfers om de operationele doeltreffendheid te beoordelen.

 • Adviseren over geologie voor delfstofwinning

  Advies geven over de impact van geologische factoren op de ontwikkeling van minerale productie. Rekening houden met factoren als kosten, veiligheid en kenmerken van afzettingen.

 • Adviseren over mijnbouwontwikkeling

  Advies verstrekken over de ontwikkeling en aanleg van mijnen, faciliteiten, systemen en over productiecijfers om de operationele doeltreffendheid te beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

mijnbouwmachines installeren mijnbouwmachines onderhouden noodprocedures beheren mijnproductie controleren problemen kritisch behandelen elektriciteit engineeringprocessen een computer gebruiken problemen oplossen wiskunde tekeningen ontwerpen bedrijfskosten beoordelen geologische cartografie mijnbouwkosten controleren rapporten presenteren handleidingen voor mechanische mijnbouwmachines

Source: Sisyphus ODB