Beroep ingenieur oppervlaktebehandeling

Ingenieurs op het gebied van oppervlaktebehandeling onderzoeken en ontwikkelen technologieën voor fabricageprocessen die helpen de eigenschappen van het oppervlak van bulkmateriaal, zoals metaal, te wijzigen om de afbraak door corrosie of slijtage te verminderen. Zij onderzoeken en ontwerpen hoe de oppervlakken van (metalen) werkstukken en producten kunnen worden beschermd met behulp van duurzame materialen en testen met een minimale hoeveelheid afval.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Oppervlaktetechniek

  De engineeringdiscipline die manieren bestudeert om aantasting van het milieu, zoals corrosie en vervorming van oppervlakken van materialen, tegen te gaan, door de eigenschappen van de oppervlakken te wijzigen en ze bestand te maken tegen de omgeving waarin ze zullen worden gebruikt.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Soorten corrosie

  De verschillende soorten oxidatiereacties met de omgeving, zoals roestvorming, putcorrosie in koper, spanningscorrosie en andere.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

Optionele kennis en vaardigheden

lastechnieken soorten gevaarlijk afval materiaalmechanica milieuwetgeving niet-destructieve testapparatuur gebruiken chemie testgegevens analyseren spanningsweerstand van materialen analyseren materiaalkunde tekenen van corrosie herkennen soldeertechnieken niet-destructief onderzoek testgegevens vastleggen natuurkunde soorten metaal verwerking van ferrometalen machinebouw halfgeleiders procedures voor materiaaltests ontwikkelen elektrotechniek

Source: Sisyphus ODB