Beroep ingenieur optomechanica

Optomechanica-ingenieurs ontwerpen en ontwikkelen optomechanische systemen, apparaten en onderdelen, zoals optische spiegels en optische bevestigingspunten. Optomechanica combineert optische technologie met elektronische technologie bij het ontwerp van deze systemen en apparaten. Zij verrichten onderzoek, voeren analyses uit, testen de apparaten en houden toezicht op het onderzoek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Optomechanische componenten

  Onderdelen met mechanische en optische eigenschappen, waaronder optische spiegels, optische houders en glasvezel.

 • Optische componenten

  De onderdelen en materialen die nodig zijn voor de opbouw van optische instrumenten, zoals lenzen en frames.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Optische instrumenten

  De kenmerken en het gebruik van optische instrumenten zoals een lensmeter om het brekingsvermogen van lenzen zoals brillen te bepalen.

 • Refractiesterkte

  Refractiesterkte of de optische sterkte is de mate waarin een optisch systeem, zoals een lens, licht convergeert of divergeert. Divergerende lenzen hebben een negatieve refractiesterkte, terwijl convergerende lenzen een positieve refractiesterkte hebben.

 • Optiek

  De wetenschap die bestanddelen en gedragingen van licht bestudeert.

 • Optische techniek

  Subdiscipline van techniek die betrekking heeft op de ontwikkeling van optische instrumenten en toepassingen, zoals telescopen, microscopen, lenzen, lasers, glasvezelcommunicatie en beeldvormingssystemen.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Normen voor optische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van optische apparatuur, met inbegrip van optische materialen, optische componenten, optische systemen, oogheelkundige apparatuur, optomechanische apparatuur, optische meetapparatuur, fotografische apparatuur en opto-elektronische apparatuur.

 • Soorten optische instrumenten

  Beschikken over informatie over soorten optische instrumenten en lenzen, waaronder microscopen en telescopen, en over hun mechanische eigenschappen, hun onderdelen en hun kenmerken.

 • Optomechanische techniek

  Subtechniek van mechanische engineering die gespecialiseerd is in optische systemen en producten, zoals binocles, microscopen, microscopen, telescopen en spectrometers, alsmede optomechanische onderdelen, zoals optische houders en optische spiegels.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Eigenschappen van optisch glas

  De kenmerken van optisch glas, zoals brekingsindex, dispersie en chemische eigenschappen.

 • Optisch productieproces

  Het proces en de verschillende stadia van de fabricage van een optisch product, van het ontwerp en het prototype tot de opstelling van optische componenten en lenzen, de assemblage van optische apparatuur en de tussentijdse en definitieve beproeving van de optische producten en de onderdelen daarvan.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Optische componenten testen

  Optische systemen, producten en onderdelen testen met behulp van passende optische testmethoden, zoals het uitvoeren van tests met axiale stralen en schuine stralen.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Optische prototypes ontwerpen

  Prototypen van optische producten en onderdelen ontwerpen en ontwikkelen met behulp van technische tekeningsoftware.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Optische systemen modelleren

  Optische systemen, producten en componenten modelleren met behulp van technische ontwerpsoftware. De levensvatbaarheid van het product beoordelen en de fysieke parameters onderzoeken om een succesvol productieproces te garanderen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Optische testprocedures ontwikkelen

  Testprotocollen ontwikkelen om verschillende analyses van optische systemen, producten en componenten mogelijk te maken.

Optionele kennis en vaardigheden

assemblagetekeningen voorbereiden optomechanica in trilholtes technische documentatie aanleveren zakenrelaties aangaan productontwerpen ontwikkelen fotonica optische apparatuur onderhouden fijnmechanica cad-software gebruiken optische producten verkopen micro-optische apparatuur technische teams coördineren opto-elektronica materiaallijsten opstellen communiceren met klanten technische tekeningen maken precisie-instrumenten gebruiken resourceplanning uitvoeren projectbeheer uitvoeren optische assemblagemachines bedienen kwaliteitscriteria voor productie definiëren werknemers opleiden opto-elektronische apparaten cae-software technische communicatievaardigheden toepassen proefdraaien elektromagnetisch spectrum machinekamerwachten houden

Source: Sisyphus ODB