Beroep ingenieur pijpleidingsystemen

Ingenieurs op het gebied van pijpleidingsystemen ontwerpen en ontwikkelen de technische aspecten voor de aanleg van pijpleidinginfrastructuren op verschillende soorten locaties (bijvoorbeeld in het binnenland en in de zeevaart). Zij bedenken en ontwikkelen de specificaties voor pompsystemen en voor het vervoer van goederen in het algemeen via pijpleidingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Eigenschappen van coating van pijpleidingen

  Kennis van de eigenschappen van de coating van de pijpleidingen, zoals antiroestbescherming, inwendige coating, betongewichtcoating, thermische isolatie en andere.

 • Isometrisch perspectief

  Inzicht hebben in de isometrische weergave van driedimensionale elementen in tweedimensionale technische en bouwkundige ontwerpen voor de productie, de assemblage en het onderhoud van voorwerpen.

 • Geometrie

  Onderdeel van de wiskunde dat zich richt op vraagstukken over vorm, grootte en relatieve positie van figuren en de eigenschappen van ruimte.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Metaalzettechnieken

  Inzicht hebben in de verschillende technieken voor het buigen van metalen platen. Kennis van verschillende technieken koppelen aan activiteiten als assemblage, ontwerp en onderhoud.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op wetlands bij projectontwikkeling

  Toezicht houden en proactief reageren op de uitdagingen die de wetlands met zich meebrengen bij de ontwikkeling van projecten. Zorg dragen voor en in stand houden van wetlands, de meest milieuvriendelijke oplossingen zoeken voor de ontwikkeling van infrastructuurprojecten.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen

  Uitvoeren van routeringsstudies om informatie te verzamelen over en een analyse te maken van de kenmerken van de locatie, de uitdagingen van de bouw en andere milieufactoren waarmee bij de planning van de projectontwikkeling rekening moet worden gehouden.

 • Invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen

  Rekening houden met de kenmerken van goederen om ervoor te zorgen dat de doorstroming van pijpleidingen niet onderbroken wordt. Anticiperen op de dichtheid van goederen bij het ontwerp van pijpleidingen of bij het dagelijks onderhoud van de pijpleidinginfrastructuren.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Pijpleidingen ontwerpen met verschillende coatingoplossingen

  Pijpleidingen ontwerpen, in verschillende coatingoplossingen in overeenstemming met de voor transport bestemde goederen. Het ontwerpen van oplossingen voor het aanbrengen van coatingprocedés overeenkomstig normen.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Diverse soorten water analyseren

  Boorgaten, ontwerpen; water en grondwater bemonsteren en analyseren.

 • Ontwerpen voor de bouw van pijpleidingen maken

  Ontwerpen van pijpleidinginfrastructuur met inachtneming van de technische beginselen. Het maken van blauwdrukken, het meten van locaties, het definiëren van materialen en het presenteren van functionele voorstellen voor de bouw ervan.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

 • Afmetingen in een bouwkundig ontwerp integreren

  Metingen, die gedaan werden op locaties of in het project opgenomen, integreren in het ontwerp en de opmaak van architectuurprojecten. Overwegingen zoals brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica integreren.

Optionele kennis en vaardigheden

chemie advies geven over bouwmaterialen gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen cad-software gebruiken persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken meerdere kennisgebieden combineren natuurkunde eigenschappen van coatings van pijpleidingen onderhouden locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties cad-software regelgeving inzake transport via pijpleidingen milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken solderen lasapparatuur bedienen maritiemevervoerstechnologie geproduceerde pijpleidingsonderdelen monteren

Source: Sisyphus ODB