Beroep ingenieur rollend materieel

Ingenieurs op het gebied van rollend materieel ontwerpen en houden toezicht op het fabricageproces en de installatie van spoorvoertuigen, met inbegrip van locomotieven, (goederen)wagons en meervoudige eenheden. Zij ontwerpen nieuwe treinen en elektrische of mechanische onderdelen, zien toe op wijzigingen en lossen technische problemen op. Zij voeren ook routineonderhoudstaken uit om ervoor te zorgen dat treinen in goede staat zijn en voldoen aan kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Productieprocessen analyseren voor verbetering

  Productieprocessen analyseren die leiden tot verbetering Analyseren om productieverliezen en totale productiekosten te verminderen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Productie controleren

  Plannen, coördineren en regisseren van alle productie-activiteiten om er zeker van te zijn dat de goederen op tijd, in de juiste volgorde, met de juiste kwaliteit en samenstelling zijn gemaakt, vanaf de ontvangst van de goederen tot en met de verzending.

 • Naleving van wetgeving inzake spoorwegvoertuigen controleren

  Het rollend materieel, de onderdelen en de systemen inspecteren om ervoor te zorgen dat de normen en specificaties worden nageleefd.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

Optionele kennis en vaardigheden

virtueel model van een product maken productcontrole beheren zorgen voor onderhoud van treinen fijnmechanica elektromechanische apparatuur onderhouden ontwerpspecificaties opstellen cam-software gebruiken geavanceerde productietechnieken toepassen machinebouw fysiek model van een product bouwen elektronica mechanica van treinen proefdraaien cae-software prestatietests uitvoeren elektromechanica zorgen voor het onderhoud van spoormachines testgegevens vastleggen prototypes ontwerpen ontwerpbeginselen elektromechanische systemen ontwerpen elektrotechniek cad-software gebruiken testprocedures ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB