Beroep ingenieur stoomtechniek

Ingenieurs op het gebied van stoomtechniek leveren energie en nutsvoorzieningen aan faciliteiten, zoals stoom, warmte en koude. Zij beheren en onderhouden apparatuur zoals boilers en luchtcompressoren, en onderzoeken en ontwikkelen nieuwe methoden en verbeteringen voor de levering van nutsvoorzieningen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Koelmiddelen

  De kenmerken en eigenschappen van de verschillende vloeistoffen die in warmtepomp- en koelcycli worden gebruikt.

 • Thermodynamica

  De tak van de fysica die zich bezighoudt met de relatie tussen warmte en andere vormen van energie.

 • Energie

  Vermogen in de vorm van mechanische, elektrische, thermische, potentiële of andere energie uit chemische of fysische bronnen, die kan worden gebruikt om een fysiek systeem aan te drijven.

 • Onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling

  De verschillende onderdelen van verwarming, airconditioning en koelsystemen, zoals de verschillende kleppen, ventilatoren, compressoren, condensatoren, filters en andere onderdelen.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Productie van stoomgeneratoren

  De productie van stoom- of andere dampgeneratoren, de vervaardiging van hulptoestellen voor gebruik met stoomgeneratoren: condensors, voorverwarmers, oververhitters, stoomcollectors en -verzamelaars. De vervaardiging van kernreactoren,onderdelen van zee- of energieboilers. Ook de productie van leidingsystemen, bestaande uit verwerking van buizen, over het algemeen tot drukleidingen en leidingen, alsook de bijbehorende ontwerp- en constructiewerkzaamheden.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Energiemarkt

  De trends en belangrijke drijvende factoren op de energiehandelsmarkt, -methoden en -praktijk, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de energiesector.

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren

  Toezicht houden op de uitrusting van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, warmte, koeling en stoom, om ervoor te zorgen dat ze functioneel zijn, functioneren volgens de voorschriften en om fouten controleren.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen ontwerpen

  Uitrusting ontwerpen die wordt gebruikt voor het verlenen van nuttige voorzieningen, zoals warmte, stoom, elektriciteit en koeling, om de efficiëntie en duurzaamheid bij de levering van nuttige voorzieningen aan installaties en woningen te verbeteren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

Optionele kennis en vaardigheden

besturingselementen van hydraulische machines bedienen automatische machines controleren automatiseringstechnologie elektriciteit stoomturbines bedienen persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken automatiseringsonderdelen ontwerpen automatische procesbesturing toepassen cad-software onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren testapparatuur gebruiken storingen aan apparatuur oplossen cad-software gebruiken

Source: Sisyphus ODB