Beroep ingenieur thermische energie

Ingenieurs op het gebied van thermische energie ontwerpen systemen die verwarming of koeling leveren aan de hand van thermodynamica, waarbij warmte of energie door middel van vloeistoffen en gassen wordt overgebracht. Zij bouwen deze systemen ook en verrichten tests om de goede werking ervan te waarborgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Vloeistofmechanica

  De kenmerken en eigenschappen van vloeistoffen, omvattende gassen, vloeistoffen en plasma, in rust en in beweging, en de krachten daarop.

 • Thermische materialen

  Gebied van informatie over verschillende soorten thermisch geleidende en interfacematerialen zoals thermische modules die worden gebruikt in elektronische instrumenten en verschillende energietoepassingen. Zij dienen om de warmte weg te nemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Thermodynamica

  De tak van de fysica die zich bezighoudt met de relatie tussen warmte en andere vormen van energie.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Warmteoverdrachtprocessen

  Informatiedomein dat drie soorten warmteoverdracht onderscheidt: geleiding, convectie en straling. Deze processen stellen grenzen aan de prestaties van thermische componenten en systemen.

Vaardigheden

 • Thermische vereisten opstellen

  Vereisten ontwikkelen voor het ontwerp van thermische producten zoals telecomsystemen . Verbeteren en optimaliseren van deze ontwerpen door gebruik te maken van thermische oplossingen of experimenteer- en validatietechnieken.

 • Thermische uitrusting ontwerpen

  Conceptueel ontwerpen van apparatuur voor genezing en koeling met behulp van warmteo-verdrachtsprincipes zoals geleiding, convectie, straling en verbranding. De temperatuur van deze apparaten moet stabiel en optimaal blijven, omdat ze voortdurend warmte rond het systeem verplaatsen.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Technische projecten beheren

  Beheren van de projectmiddelen, de begroting, de termijnen, de personele middelen en de planning van het project, net als alle technische activiteiten die betrekking hebben op het project.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Thermische analyse gebruiken

  Gebruik van softwarehulpmiddelen zoals Icepak, Fluens en FloTHERM als middel om modellen voor thermische controle te ontwikkelen en te optimaliseren om het hoofd te bieden aan veel moeilijke problemen met betrekking tot thermische producten en eigenschappen van thermisch materiaal.

 • Thermisch beheer gebruiken

  Oplossingen voor thermische beheer bieden voor productontwerp, systeemontwikkeling en elektronische apparaten die worden gebruikt om systemen en toepassingen met hoog vermogen in veeleisende omgevingen te beschermen. Ze kunnen eventueel met klanten of andere ingenieurs samenwerken.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische componenten ontwerpen

  Technische componenten, gehelen, producten of systemen ontwerpen.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met klanten computationele vloeistofdynamica ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt productontwerpen ontwikkelen prototypes ontwerpen passende beschermende uitrusting dragen toezicht houden op kwaliteitscontroles softwareprototype ontwikkelen verslag doen van testresultaten cad-software energietechniek firmware ontwerpen testapparatuur gebruiken bedrijfsnormen volgen

Source: Sisyphus ODB