Beroep ingenieur zonne-energie

Ingenieurs op het gebied van zonne-energie ontwerpen systemen die elektrische energie opwekken uit zonlicht, zoals fotovoltaïsche systemen. Zij ontwerpen en bouwen systemen die de energie-output van zonne-energie en de duurzaamheid van het productieproces van zonne-energiesystemen optimaliseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Energie

  Vermogen in de vorm van mechanische, elektrische, thermische, potentiële of andere energie uit chemische of fysische bronnen, die kan worden gebruikt om een fysiek systeem aan te drijven.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Energietechniek

  Subdiscipline van energie en elektrotechniek die gespecialiseerd is in de opwekking, de overdracht, de distributie en het gebruik van elektrische stroom door de aansluiting van elektrische apparaten op motoren, generatoren en transformatoren, zoals een AC-DC-stroomadapter.

 • Thermodynamica

  De tak van de fysica die zich bezighoudt met de relatie tussen warmte en andere vormen van energie.

 • Zonne-energie

  De energie die afkomstig is van licht en warmte van de zon en die kan worden aangewend en gebruikt als hernieuwbare energiebron met behulp van verschillende technologieën, zoals fotovoltaïsche omzetting voor de opwekking van elektriciteit en thermische zonne-energie voor de opwekking van warmte-energie.

 • Soorten fotovoltaïsche panelen

  Verschillende soorten fotovoltaïsche cellen en panelen, met verschillende efficiëntie in verschillende soorten weer, kosten, duurzaamheid, levensduur en montagemogelijkheden.

 • Energiemarkt

  De trends en belangrijke drijvende factoren op de energiehandelsmarkt, -methoden en -praktijk, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de energiesector.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Audits van techniekafdelingen uitvoeren

  Het verzamelen van gegevens over de structurele, elektrische en aanverwante terreininformatie door het uitvoeren van technische audits ter plaatse. Zij worden gebruikt voor het ontwerpen van technische oplossingen zoals zonne-energiesystemen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Duurzame energie promoten

  Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en warmteopwekkingsbronnen bij organisaties en individuen promoten, om te werken aan een duurzame toekomst en de verkoop van apparatuur voor hernieuwbare energie, zoals uitrustingen voor zonne-energie, aan te moedigen.

 • Zonne-energiesystemen ontwerpen

  Ontwikkelen van ontwerpspecificaties voor systemen voor zonne-energie en de onderdelen daarvan. Checklists opstellen voor de inspectie en monitoring van voltooide projecten voor de installatie van zonne-energie.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • AutoCAD-tekeningen maken

  As-built-gemeentetekeningen maken met gebruik van AutoCAD.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Voltage afstellen

  De spanning in de elektrische apparatuur aanpassen.

 • Technische projecten beheren

  Beheren van de projectmiddelen, de begroting, de termijnen, de personele middelen en de planning van het project, net als alle technische activiteiten die betrekking hebben op het project.

 • Technische principes onderzoeken

  De beginselen analyseren die in aanmerking moeten worden genomen voor technische ontwerpen en projecten, zoals functionaliteit, reproduceerbaarheid, kosten en andere beginselen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Informatie geven over zonnepanelen

  Organisaties en particulieren die zoeken naar alternatieve methoden om faciliteiten en verblijfplaatsen te voorzien van energie, informatie geven over de kosten, voordelen en negatieve aspecten van de installatie en het gebruik van zonnepanelen, en waarmee er rekening moet worden gehouden bij de aankoop en installatie van zonnesystemen.

 • Thermische analyse gebruiken

  Gebruik van softwarehulpmiddelen zoals Icepak, Fluens en FloTHERM als middel om modellen voor thermische controle te ontwikkelen en te optimaliseren om het hoofd te bieden aan veel moeilijke problemen met betrekking tot thermische producten en eigenschappen van thermisch materiaal.

 • Zonne-energiesystemen onderhouden

  Testen van de prestaties van de zonnepanelen, de meetapparatuur aflezen om de elektriciteitsmeters te controleren, om storingen te identificeren en te verhelpen en de panelen indien nodig te reinigen.

 • Geconcentreerde zonne-energiesystemen onderhouden

  Het uitvoeren van routineonderhoud en van reparaties aan systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van reflecterende materialen, zoals lenzen en spiegels, en van volgsystemen om het zonlicht te concentreren in een lichtbundel, die een elektrische centrale door middel van zijn warmteopwekking aandrijft.

Optionele kennis en vaardigheden

richting van zonnepanelen berekenen simulaties uitvoeren cad-software gebruiken financiële haalbaarheid beoordelen kwaliteitsstandaarden technologieën voor hernieuwbare energie blauwdruk tekenen problemen oplossen passende beschermende uitrusting dragen locaties voor faciliteiten inspecteren projectbeheer uitvoeren vloeistofmechanica fotovoltaïsche systemen onderhouden thermische uitrusting ontwerpen industriële verwarmingssystemen technische tekeningen lezen elektriciteitsmarkt procedures bij verdeling van elektriciteit testen

Source: Sisyphus ODB