Beroep inlichtingsofficier

Inlichtingsofficieren ontwikkelen en implementeren plannen om informatie en inlichtingen te verzamelen. Zij onderzoeken de onderzoekslijnen die hun de nodige inlichtingen kunnen verschaffen en nemen contact op met en stellen vragen aan mensen die inlichtingen kunnen verschaffen. Zij stellen verslagen op over hun resultaten en voeren administratieve taken uit om te verzekeren dat de administratie wordt bijgehouden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

 • Onderzoeksmethoden

  De methoden en strategieën die worden gebruikt voor de uitvoering van onderzoek door de politie, de overheid of het militaire onderzoek, alsmede de specifieke onderzoeksvoorschriften voor de operatie.

Vaardigheden

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

 • Professionele gegevens bijhouden

  Het opstellen en bijhouden van gegevens over verrichte werkzaamheden.

 • Onderzoeksstrategieën ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen die worden gebruikt in een onderzoek om op de meest productieve manier informatie te verzamelen, in overeenstemming met de wetgeving, en ervoor zorgen dat de strategie wordt aangepast aan ieder individueel geval om zo snel en doeltreffend mogelijk informatie te verkrijgen.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Zorgen voor informatiebeveiliging

  Ervoor zorgen dat de informatie die tijdens de surveillance of onderzoeken wordt verzameld, in de handen blijft van degenen die gemachtigd zijn de informatie te ontvangen en te gebruiken en niet in de handen valt van vijand of anderszins niet-gemachtigde personen.

 • Bewijsmateriaal documenteren

  Alle bewijsmateriaal dat op de plaats van het misdrijf, tijdens een onderzoek of tijdens een hoorzitting is gevonden, op een wijze documenteren die in overeenstemming is met de voorschriften, om ervoor te zorgen dat geen bewijsmateriaal uit de zaak wordt verwijderd en dat de gegevens worden bijgehouden.

Optionele kennis en vaardigheden

mensenrechten promoten constitutioneel recht veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen infiltraties uitvoeren ervoor zorgen dat de grondwet wordt nageleefd navolging van beleid garanderen bewijsmateriaal verstrekken ordehandhaving omgaan met bewijsmateriaal beleid voor informatiebeveiliging toepassen operationele communicatie onderhouden situatieschetsen schrijven ooggetuigenverslagen aanhoren officiële documenten controleren verschillende communicatiekanalen gebruiken gevaren voor de veiligheid vaststellen plaats delict onderzoeken

Source: Sisyphus ODB