Beroep inspecteur overheidsinstelling

Inspecteurs overheidsinstelling houden toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van overheidsplannen en -beleid, verwerken plannings- en beleidsvoorstellen en inspecteren planningsprocedures.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Audittechnieken

  Technieken en methoden ter ondersteuning van een systematisch en onafhankelijk onderzoek van gegevens, beleidsmaatregelen, activiteiten en prestaties met behulp van computerondersteunde auditinstrumenten en -technieken (CAAT’s) zoals spreadsheets, databanken, statistische analyse en business intelligence software.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op beleidsvoorstellen

  Documentatie en processen monitoren met betrekking tot voorstellen voor nieuwe beleidslijnen en implementatiemethoden om eventuele problemen te identificeren en te controleren of de documentatie en processen in overeenstemming zijn met de wetgeving.

 • Audits op de werkplek uitvoeren

  Uitvoeren van audits en inspecties ter plaatse om de naleving van de wet- en regelgeving te waarborgen.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Naleving van het overheidsbeleid inspecteren

  De publieke en particuliere organisaties inspecteren om te zorgen voor een goede uitvoering en naleving van het overheidsbeleid dat op de organisatie van toepassing is.

 • Advies geven over de naleving van het overheidsbeleid

  Organisaties advies geven over hoe zij het aan het opgelegde overheidsbeleid beter kunnen naleven en over de stappen die genomen moeten worden om tot volledige naleving te komen.

 • Klachten opvolgen

  Follow-up van klachten of ongevallenmeldingen om adequate maatregelen te kunnen nemen om problemen op te lossen. Neem contact op met de betrokken autoriteiten of intern personeel om in verschillende situaties oplossingen te bieden.

 • Inbreuken op beleid vaststellen

  Het vaststellen van gevallen van niet-naleving van de vastgestelde plannen en beleidsmaatregelen in een organisatie en het nemen van passende maatregelen door het opleggen van sancties en het beschrijven van de wijzigingen die moeten worden doorgevoerd.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor de toepassing van wetten beleid voor de communicatiesector beginselen van projectbeheer rapporten presenteren beleid voor de landbouwsector conflictbeheersing toepassen beleid voor de mijnbouwsector beleid voor de toeristische sector verschillende communicatiekanalen gebruiken projectbeheer uitvoeren advies geven over conflictbeheersing onpartijdigheid tonen beleid voor de energiesector implementatie van overheidsbeleid beheren advies geven aan wetgevers begrotingsbeginselen taakgegevens bijhouden beleid voor de handelssector beleid voor de transportsector zorgen voor transparantie van informatie vooruitgang naar streefdoelen analyseren

Source: Sisyphus ODB