Beroep instructeur bestuurders van spoorwegvoertuigen

Beroepsinstructeurs leren toekomstige beroepsbestuurders van het vervoer per trein, zoals trein-, tram-, metro- en trolleychauffeurs hoe zij hun spoorvoertuig volgens de voorschriften kunnen exploiteren. Zij geven de theorie en de technieken van hun studenten over hoe zij hun specifieke spoorwegvoertuig optimaal kunnen besturen en onderhouden, observeren en evalueren de praktijk van de studenten. Zij zijn ook gericht op niet-aangedreven onderwerpen, zoals klantendienst (in het geval van personenvervoer) en veiligheidsvoorschriften.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fysieke eigenschappen van spoorwegen

  Vertrouwd zijn met alle fysieke aspecten van de spoorweg, met inbegrip van treinstations, de helling van overwegen en snelheidslimieten.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

 • Mechanica van treinen

  Beschikken over basiskennis van de mechanismen van treinen, de technische aspecten ervan te begrijpen en deel te nemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om problemen in verband met de mechanismen op te lossen.

 • Procedures voor het besturen van treinen

  De verschillende werkwijzen, routines en procedures om treinen veilig te laten rijden en botsingen, ontsporingen of ongeplande overschrijding van snelheidsbeperkingen te voorkomen.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Gebruik van locomotiefrem

  Inzicht in de dynamiek van het gebruik van de locomotiefrem.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

Vaardigheden

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt

  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen en de relevantie ervan herkennen voor de opleiding van studenten.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Beweging van treinen controleren

  Bediening van versnelling, remmen en algemene werking van de trein in beweging.

 • Beginselen van het besturen van treinen aanleren

  Opleidingen ter plaatse aanbieden aan stagiairs over hoe treinen te bedienen en besturen. Ze instrueren in theorieën en technieken met betrekking tot zaken als bedieningspanelen, veiligheidstekens, beveiligingsmaatregelen en procedures in treinstations.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

methoden voor goederenvervoer tramnetwerk in lesmateriaal voorzien spoorgeometrie klassenmanagement uitvoeren seinhuisinstructies volgen douaneregelgeving voor passagiers werken met elektronische leeromgevingen zorgen voor onderhoud van treinen verkeerslichtsignalen van traminfrastructuur interpreteren teamwork tussen studenten aanmoedigen beoordelingsprocessen klantendiensten soorten trams middelen voor educatieve doeleinden beheren verkeerssignalen voor trams interpreteren trambediening bedienen noodstoppen oefenen mechanische samenstelling van trams treinmotoren controleren trams besturen

Source: Sisyphus ODB