Beroep instructeur cabinepersoneel

Instructeurs van cabinepersoneel dat les geeft geven alle zaken met betrekking tot de activiteiten in vliegtuigcabines. Afhankelijk van de aard van het vliegtuig, de exploitatie van het vliegtuig, de controles vóór en na de vlucht, de veiligheidsprocedures, de bedrijfsuitrusting en de procedures en formaliteiten van de klantendienst.

Instructeur cabinepersoneel: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten

  Beschikken over inzicht in de taken die bij het voorbereiden van een IFR-vlucht moeten worden uitgevoerd; lezen en begrijpen van het vlieghandboek.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

Vaardigheden

 • Routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren

  Controles uitvoeren voor en tijdens de vlucht: voor en tijdens de vlucht inspecties van de prestaties van het vliegtuig uitvoeren, route- en brandstofverbruik, beschikbaarheid van start- en landingsbanen, beperkingen van het luchtruim enz.

 • Onderwijsprogramma’s evalueren

  Evalueren van de lopende opleidingsprogramma’s en advies geven over mogelijke optimalisatie.

 • Procedures aanleren aan vliegtuigbemanning

  De procedures en protocollen aanleren die worden gebruikt in vliegtuigen en vliegtuigcabines.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Klantenservicetechnieken aanleren

  Technieken aanleren om de dienstverlening van de klant op een bevredigend niveau te handhaven.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Examens voor leerlingen afnemen

  Het geven van examens aan stagiairs en studenten over hun praktische kennis. Volgen van de procedures om de transparantie en nauwkeurigheid bij de beoordeling te waarborgen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Examens voor beroepsopleidingen voorbereiden

  Examens voorbereiden die zowel het theoretisch als praktisch inzicht in de inhoud en de procedures testen die tijdens een cursus of onderwijsprogramma worden doorgegeven. Examens ontwikkelen waarin de belangrijkste inzichten worden beoordeeld die stagiairs bij deelname aan de cursus verworven moeten hebben.

 • Klanten tevredenstellen

  Communiceren met klanten en ze zich tevreden laten voelen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

Optionele kennis en vaardigheden

medewerkers begeleiden ernaar streven kwalitatief hoogwaardige klantenservice te bieden behoeften van cliënten identificeren voedsel en drank aanbieden advies geven over onderwijsmethoden grootschalige rampoefeningen uitvoeren werkzaamheden voorafgaand aan de vlucht uitvoeren dienstverlening controleren werknemers opleiden samenwerken met collega’s

Source: Sisyphus ODB