Beroep instrumentatie-ingenieur

Instrumentatie-ingenieurs bedenken en ontwerpen apparatuur die wordt gebruikt in de fabricageprocessen voor de controle van en het toezicht op diverse technische processen op afstand. Zij ontwerpen apparatuur voor het toezicht op productielocaties, zoals productiesystemen, machinegebruik en productieprocessen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Instrumentatieapparatuur

  De apparatuur en instrumenten die worden gebruikt voor de bewaking en besturing van processen, zoals kleppen, regelaars, stroomonderbrekers en relais.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Bedreigingen voor het milieu

  De bedreigingen voor het milieu die verband houden met biologische, chemische, nucleaire, radiologische en fysieke gevaren.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Instrumentatietechniek

  De wetenschaps- en ingenieursdiscipline die probeert productiegerelateerde procesvariabelen te sturen. Ze focust ook op het ontwerpen van systemen met gewenste gedragingen. Deze systemen gebruiken sensoren om de uitvoerprestaties te meten van het desbetreffende apparaat.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Regelsystemen

  Apparaten of een groep apparaten die de prestaties en het gedrag van andere apparatuur en systemen besturen en beheren. Hieronder vallen ook de industriële besturingssystemen (industrial control systems, ICS) die worden gebruikt voor industriële productie en fabricage.

Vaardigheden

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Regelsystemen ontwerpen

  Ontwikkelen van apparaten die het gedrag van andere apparaten en systemen besturen en beheren, met behulp van engineering en elektronische principes.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

 • Instrumentatiesystemen ontwikkelen

  Regelapparatuur, zoals kleppen, relais en regelaars, ontwikkelen die kan worden gebruikt om processen te bewaken en te controleren. De ontwikkelde apparatuur testen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

Optionele kennis en vaardigheden

proefdraaien werkgerelateerde verslagen schrijven fabricageprocessen ontwerpbeginselen cad-software gebruiken gegevensbeheer van producten projectbeheer uitvoeren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal kwaliteitsnormen opstellen financiële haalbaarheid beoordelen kernenergie toezicht houden op personeel instrumentatiesystemen beheren cad-software productieprocessen analyseren voor verbetering gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen projectbeheer testgegevens vastleggen systeemtesten uitvoeren theorie van engineeringcontrole software voor technisch tekenen gebruiken micro-elektromechanische systemen ontwerpen zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving softwaredesign creëren testprocedures ontwikkelen mechanica prototypes ontwerpen instrumentatie van energieproductiebedrijven instrumentatieapparatuur assembleren

Source: Sisyphus ODB