Beroep integration engineer

Integration engineers ontwikkelen en implementeren oplossingen die toepassingen in de hele onderneming of haar eenheden en afdelingen coördineren. Zij evalueren bestaande componenten of systemen om integratievereisten te bepalen en ervoor te zorgen dat de uiteindelijke oplossingen aan de behoeften van de organisatie voldoen. Zij hergebruiken componenten waar mogelijk en helpen het management bij het nemen van beslissingen. Zij lossen problemen met de integratie van ICT-systemen op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Leveranciers van softwareonderelen

  De leveranciers die de vereiste softwarecomponenten kunnen leveren.

 • ICT-communicatieprotocollen

  Het systeem van regels voor de uitwisseling van informatie tussen computers of andere apparaten via computernetwerken.

 • Gebruikersvereisten voor ict-systemen

  Het proces bedoeld om te beantwoorden aan de behoeften van gebruikers en organisaties ten aanzien van systeemcomponenten en -diensten, rekening houdend met de beschikbare technologieën en met de technieken die nodig zijn om behoeften te wekken en te specificeren. In dit kader worden gebruikers bevraagd om symptomen van problemen vast te stellen en symptomen te analyseren.

 • ICT-projectbeheermethodologieën

  De methodologieën of modellen voor planning, beheer en toezicht op ICT-middelen om specifieke doelen te bereiken; zulke methodologieën zijn Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum of Agile en maken gebruik van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer.

 • Inkoop van ICT-netwerkapparatuur

  Het productaanbod van aanbieders van netwerkapparatuur en methoden voor selectie en aanschaf van de apparatuur.

 • Leveranciers van hardwareonderelen

  De leveranciers die de vereiste hardwarecomponenten kunnen leveren.

Vaardigheden

 • Beleidsregels voor ICT-systeemgebruik toepassen

  Het volgen van schriftelijke en ethische wetten en beleidsmaatregelen met betrekking tot het gebruik en de administratie van het juiste ICT-systeem.

 • Integratiestrategie definiëren

  Strategieën voor systeemintegratie specificeren, met inbegrip van het tijdschema, de processen die nodig zijn om componenten in subsystemen en systemen te combineren, de middelen voor de koppeling van componenten en de risico's die aan de integratie verbonden zijn.

 • Componentinterfaces ontwerpen

  Gebruiken van methoden en tools om interfaces van software en systeemcomponenten te ontwerpen en te programmeren.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Vereisten voor netwerkbandbreedte analyseren

  De vereisten bestuderen met betrekking tot de transmissiecapaciteit van een ICT-netwerk of ander telecommunicatiesysteem.

 • Systeemcomponenten integreren

  Gebruiken en gebruiken van integratietechnieken en -hulpmiddelen om de integratie van hardware- en softwaremodules en -componenten in een systeem te plannen en uit te voeren. Specifieke testtechnieken toepassen om integriteit tijdens de systeemintegratie te waarborgen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • ICT-systeemimplementatie beheren

  Leveren, installeren en testen van een computer- of ICT-systeem. Het systeem voor gebruik opzetten en voorbereiden.

 • Programmeren in scripttaal

  Gespecialiseerde ICT-instrumenten gebruiken om een computercode te creëren die door de overeenkomstige run-time-omgevingen wordt geïnterpreteerd om de toepassingen te verlengen en gemeenschappelijke computeractiviteiten te automatiseren. Gebruik programmeertalen die deze methode ondersteunen, zoals Unix Shell scripts, JavaScript, Python en Ruby.

Optionele kennis en vaardigheden

engineeringprocessen apache maven vagrant hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie common lisp geïntegreerd systeem scratch swift r objective-c javascript scala computerprogrammering ict-hersteltechnieken visual basic jenkins prolog informatiearchitectuur levenscyclus van systeemontwikkeling cobol hardwarecomponenten pascal op processen gebaseerd beheer python c++ staf java salt groovy aanpassen aan veranderende situaties ict-netwerkroutering openedge advanced business language asp.net apl lisp flexibel projectbeheer ict-systeemintegratie projectbeheer uitvoeren sober projectbeheer microsoft visual c++ strategie voor informatiebeveiliging haskell ict-infrastructuur computernetwerk ontwerpen assembly ansible perl c# oplossingsimplementatie matlab communiceren met klanten computergestuurde hulpmiddelen voor software-engineering gebruiken ml puppet sas language hulpmiddelen voor automatisering van ict-tests interfacingtechnieken sap r3 ict-foutopsporing php ict-systeemprogrammering cisco ajax softwareonderdeelbibliotheken abap ruby

Source: Sisyphus ODB