Beroep it research consultant

IT research consultants voeren gericht ICT-onderzoek uit en leveren een eindrapport aan de klant. Ook gebruiken zij ICT-tools om vragenlijsten voor enquêtes te ontwerpen, de resultaten te analyseren, rapporten te schrijven, de resultaten te presenteren en aanbevelingen te doen op basis van de onderzoeksbevindingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Vernieuwingsprocessen

  Technieken, modellen, methoden en strategieën die bijdragen aan de bevordering van innovatiegerichte ontwikkelingen.

Vaardigheden

 • Contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen

  Communiceren met gebruikers om hun behoeften te identificeren en deze te verzamelen. Definiëren van alle relevante gebruikerseisen en deze op een begrijpelijke en logische manier documenteren voor verdere analyse en specificatie.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Onderzoeksactiviteiten van ICT-gebruikers uitvoeren

  Het uitvoeren van onderzoekstaken zoals werving van deelnemers, planning van taken, verzamelen van empirische gegevens, data-analyse en productie van materialen om de interactie van gebruikers met een ICT-systeem, programma of toepassing te beoordelen.

 • Innoveren in ICT

  Nieuwe originele onderzoeks- en innovatie-ideeën op het gebied van informatie- en communicatietechnologie creëren en beschrijven, vergelijken met de opkomende technologieën en trends en de ontwikkeling van nieuwe ideeën plannen.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Methodologieën gebruiken voor op de gebruiker gericht ontwerp

  Gebruik maken van ontwerpmethoden waarin de behoeften, wensen en beperkingen van eindgebruikers van een product, dienst of proces ruime aandacht krijgen gedurende iedere ontwerpfase.

 • Internetonderzoek uitvoeren

  Efficiënt zoeken op het internet om relevante informatie te verzamelen en deze met anderen te delen.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Kwalitatief onderzoek uitvoeren

  Verzamelen van relevante informatie door systematische methoden toe te passen, zoals interviews, focusgroepen, tekstanalyse, observaties en case studies.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Wetenschappelijk onderzoek plannen door de onderzoeksvraag te formuleren en empirisch of literatuuronderzoek uit te voeren om de juistheid van de onderzoeksvraag te onderzoeken.

 • Softwareprototype ontwikkelen

  Een eerste onvolledige of voorlopige versie van een softwareapplicatie aanmaken om een aantal specifieke aspecten van het eindproduct te simuleren.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren

  Een systematisch empirisch onderzoek van waarneembare verschijnselen uitvoeren door middel van statistische, mathematische of rekenkundige technieken.

 • Reverse engineering toepassen

  Gebruik maken van technieken om informatie te extraheren of een ICT-component, -software of -systeem te demonteren om deze te analyseren, corrigeren en weer in elkaar te zetten of te reproduceren.

 • Gebruikersdocumentatie bieden

  De verspreiding van gestructureerde documenten ontwikkelen en organiseren, om mensen te helpen bij het gebruik van een bepaald product of systeem, zoals schriftelijke of visuele informatie over een aanvraagsysteem en het gebruik ervan.

 • Overleggen met businessklanten

  Communiceren met klanten van een bedrijf of een zakelijk project om nieuwe ideeën te introduceren, feedback te krijgen en oplossingen te vinden voor problemen.

 • Onderzoeksproces plannen

  De onderzoeksmethodologieën en -planning schetsen om ervoor te zorgen dat het onderzoek grondig en efficiënt kan worden uitgevoerd en dat de doelstellingen tijdig kunnen worden behaald.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Prototypen creëren van gebruikerservaringsoplossingen

  Ontwerpen en voorbereiden van proefmodellen, prototypes en stromen om gebruikerservaring (UX) te testen of feedback te verzamelen van gebruikers, klanten, partners of belanghebbenden.

Optionele kennis en vaardigheden

querytalen gebruikersvereisten voor ict-systemen n1ql ict-onderzoek bewaken oplossingen voor problemen creëren xquery datamining uitvoeren ict-markt berichten over analyseresultaten informatie-indeling linq geschreven inhoud aanbieden webanalyse multimedia-inhoud aanbieden mdx opkomende technologieën sparql gegevensextractie ldap keuze van ict-oplossing optimaliseren querytaal voor resource description framework

Source: Sisyphus ODB