Beroep journalist

journalist
Credits: Shutterstock.com

Journalisten onderzoeken, verifiëren en schrijven nieuwsberichten voor kranten, tijdschriften, televisie en andere omroepmedia. Zij hebben betrekking op politieke, economische, culturele, sociale en sportevenementen. Journalisten moeten zich houden aan ethische codes zoals vrijheid van meningsuiting en recht op weerwoord, perswet en redactionele normen om objectieve informatie te kunnen verstrekken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken journalist

 • Selecteert, schrijft en verzorgt verslaglegging over actualiteiten voor kranten, nieuwsbladen, radio of televisie, voor beperkt of ruim publiek, met een beschrijving van details en achtergronden.
 • Reviseert teksten en corrigeert deze op inhoud, grammatica en spelling, rekening houdend met de redactionele stijl, het formaat en de beperkingen van verschillende media.
 • Verzamelt informatie via online en offline (desk)research, interviews, veldonderzoek en het bijwonen van sociale en publieke evenementen.
 • Maakt het nieuws interessant en relevant voor de doelgroep, houdt het nieuws begrijpbaar en beheersbaar onder de druk van een deadline.
 • Analyseert (de interesses van) doelgroepen, belicht een (tegenstrijdig) verhaal van verschillende kanten, maakt gebruik van verschillende bronnen en controleert deze voor bekendmaking/publicatie.
 • Houdt zich actief op de hoogte van trends en actuele kwesties, kent de juiste personen en weet hen te bereiken, herkent nieuwswaardige zaken vanuit een helikoptervisie op de samenleving.
 • Raadpleegt de verantwoordelijken voor de selectie van de verhalen (bijv. redacteurs of programmadirecteurs) en vraagt zonodig technisch personeel (bv. audiovisueel personeel) om ondersteuning.
 • Handelt in overeenstemming met de journalistieke ethische code, o.a.: blijft onafhankelijk, weerstaat druk en steekpenningen van belanghebbenden, neemt afstand van verhalen waarin eigenbelang kan spelen, beschermt bronnen, vermijdt plagiaat.
 • Creëert en stimuleert een forum voor de publieke opinie d.m.v. artikelen, columns en besprekingen.
 • Reageert op of treedt in contact met individuen en de doelgroep via de beschikbare media.

Gerelateerde beroepen journalistiek, redactie

 • Auteur, schrijver
 • Columnist, commentator
 • Mediacorrespondent
 • Multimediaontwikkelaar
 • Nieuwsanalist
 • Persvoorlichter
 • Redacteur boeken
 • Redacteur, anders
 • Redactiesecretaresse
 • Tekstcorrector
 • Uitgever
 • Verslaggever

Kennis

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

Vaardigheden

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Tegen een deadline schrijven

  Strakke deadlines plannen en respecteren, vooral voor theater-, scherm- en radioprojecten.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback

  Werk bewerken en aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van collega’s en uitgevers.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Op de hoogte blijven van sociale media

  Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

artistieke portfolio's bijhouden onderschriften schrijven politieke campagnevoering manuscripten herschrijven contacten leggen met culturele partners opgenomen geluid bewerken vraaggesprekken documenteren vragen stellen op evenementen diafragma's voor camera's selecteren context bij nieuwsberichten geven desktoppublishingtechnieken toepassen sportevenementen voedingsmiddelenwetenschap muziekinstrumenten artikelen lezen persoonlijke financiën beheren muziekgenres meersporengeluid opnemen kunstgeschiedenis krantenkoppen schrijven desktoppublishing kritisch nadenken over artistieke productieprocessen contacten leggen met beroemdheden video- en filmproducten bekijken verschillende talen spreken artikelen herschrijven filmstudies culturele projecten digitale bewegende beelden bewerken uitspraaktechnieken multimediasystemen financiële wettelijke bepalingen soorten literatuurgenres diplomatisch zijn films ontwikkelen beeldbewerking uitvoeren gerechtelijke procedures ordehandhaving voorstellingen bijwonen fotografieapparatuur testen online nieuwsinhoud creëren fotografie vakbeurzen bijwonen video's bewerken strafrecht fotografieapparatuur gebruiken ict-softwarespecificaties instructies van de regisseur ter plaatse volgen literatuur historisch onderzoek doen juistheid van informatie controleren politieke partijen literatuuradministratie beheren financiële marktontwikkelingen analyseren presenteren tijdens live-uitzendingen muziektheorie regels inzake levensmiddelenhygiëne gerechtelijke procedures registreren sportgeschiedenis informatie over sportcompetitie fotografen aansturen politieke wetenschappen deadlines halen nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren fotografieapparatuur selecteren foto's bewerken eigen teksten promoten telefonisch communiceren kieswet intercultureel bewustzijn tonen geschreven inhoud aanbieden consistentie van gepubliceerde artikelen garanderen sportregels aanpassen aan veranderende situaties tekst proeflezen audiobewerkingssoftware problemen kritisch behandelen culturen bestuderen boeken lezen mediawet argumenten overtuigend aanbrengen zich aanpassen aan het type media belastingwetgeving retoriek trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren voedingsmiddelen fotografieapparatuur onderhouden zichzelf promoten beurs negatieven bewerken fotografieapparatuur opzetten geschiedenis van dansstijlen boekenbeurzen bezoeken toezicht houden op politieke conflicten economie ondernemingsrecht

Source: Sisyphus ODB