Beroep juridisch adviseur

Juridisch adviseurs adviseren een breed scala aan cliënten, variërend van bedrijven en particulieren tot advocatenkantoren. Zij geven juridisch advies buiten de rechtszaal met betrekking tot juridische zaken die afhankelijk zijn van de aard van de cliënt. Zij adviseren bij zaken als fusies van multinationals, de aankoop van een woning, de wijziging van een contract en de gevolgen daarvan. Zij helpen cliënten in het algemeen om zich aan de regels te houden en illegale handelingen te vermijden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

Vaardigheden

 • Advies geven over rechterlijke uitspraken

  Het advies geven aan rechters, of andere ambtenaren in juridische besluitvormingsposities, over welke beslissing juist is, in overeenstemming met de wet en met morele overwegingen, of het gunstigst voor de cliënt van de adviseur, in een specifieke zaak.

 • Uitvoerbaarheid analyseren

  De huidige situatie, ideeën en wensen van de klant onderzoeken vanuit een juridisch perspectief om de rechtsgrond of afdwingbaarheid ervan te beoordelen.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Behoeften van cliënten identificeren

  Identificeren van de gebieden waar de klant hulp nodig kan hebben en onderzoeken van de mogelijkheden om in die behoeften te voorzien.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Juridisch advies geven

  Advies geven aan cliënten om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wet en het meest gunstig zijn voor hun situatie en specifieke geval, zoals het verstrekken van informatie, documentatie of advies over de door een cliënt te volgen aanpak als hij/zij gerechtelijke stappen wenst te nemen of er tegen hem/haar gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Optionele kennis en vaardigheden

technische communicatievaardigheden toepassen ondernemingsrecht vragen beantwoorden contracten beheren juridische argumenten geven overleggen met businessklanten vertrouwelijkheid in acht nemen bemiddelen bij onderhandelingen onderhandelen in rechtszaken juridisch bewijs analyseren fusies en overnames vastgoedmarkt gerechtelijke procedures contractuele geschillen beheren contractenrecht interne factoren van bedrijven analyseren beheer van rechtszaken burgerlijk recht juridisch onderzoek vennootschapsrecht

Source: Sisyphus ODB