Beroep juridisch vertaler

Juridisch vertalers tolken en vertalen juridische teksten van de ene taal naar de andere. Zij bieden een juridische analyse van de voorliggende informatie en helpen de technische aspecten van de in andere talen uitgedrukte inhoud te begrijpen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Linguïstiek

  De wetenschappelijke studie van de taal en de drie aspecten daarvan, de vorm van de taal, de betekenis van de taal en de taal in context.

 • Juridisch onderzoek

  De methoden en procedures voor onderzoek in juridische aangelegenheden, zoals de regelgeving, en verschillende benaderingen van analyses en het verzamelen van bronnen, en de kennis van de wijze waarop de onderzoeksmethodologie kan worden aangepast aan een specifiek geval om de vereiste informatie te verkrijgen.

Vaardigheden

 • Juridisch bewijs analyseren

  Bewijsmateriaal analyseren, zoals bewijsmateriaal in strafzaken, juridische documentatie over een zaak of andere documentatie die als bewijsmateriaal kan worden beschouwd, om een duidelijk beeld te krijgen van de zaak en tot een oplossing te komen.

 • Kwaliteitsnormen voor vertaling volgen

  Voldoen aan overeengekomen normen, zoals de Europese norm EN 15038 en ISO 17100, om ervoor te zorgen dat de vereisten voor de aanbieders van taaldiensten worden nageleefd en om de uniformiteit te waarborgen.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Consistentie van vertaalwerk in verschillende doeltalen waarborgen

  De consistentie en het behoud van de betekenis in de verschillende talen waarin de werken zijn vertaald waarborgen.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Teksten vertalen

  Tekst vertalen van de ene taal naar de andere, de betekenis en de nuances van de oorspronkelijke tekst behouden, zonder dat er iets aan wordt toegevoegd, gewijzigd of weggelaten, en zonder de uitdrukking van persoonlijke gevoelens en meningen te vermijden.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Machinevertaling gebruiken

  Ondersteunen van het vertaalproces door gebruik te maken van computerondersteunde vertaalsoftware (CAT-software).

 • Begrippen in een taal vertalen

  Van de ene taal in een andere taal vertalen. Woorden en uitdrukkingen in andere talen afstemmen op hun overeenkomstige begrippen in andere talen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de boodschap en nuances van de oorspronkelijke tekst behouden blijven.

 • Vertaalde teksten verbeteren

  Revisie, lezen en verbeteren van menselijke of machinevertalingen. De nauwkeurigheid en kwaliteit van vertalingen verbeteren.

Optionele kennis en vaardigheden

gerechtstolken gerechtelijke procedures verschillende talen spreken adviestechnieken gebruiken technische terminologie vertalingen nalezen zorgen voor de kwaliteit van wetgeving wetgeving opstellen vertalingen reviseren tekst proeflezen advies geven over rechterlijke uitspraken contacten leggen met regeringsfunctionarissen wet interpreteren rechtszittingen bestuderen vooraf opgestelde teksten lezen aan taalkundige procesonderdelen meewerken terminologie

Source: Sisyphus ODB