Beroep jurycoördinator

Jurycoördinatoren helpen advocaten bij de voorbereiding van een proces door onderzoek te doen naar de juryleden. Zij helpen bij de ontwikkeling van processtrategieën, analyseren het gedrag van de jury tijdens een proces en adviseren advocaten over procedures. Zij helpen ook bij het voorbereiden van getuigen en het ontwikkelen van argumenten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

 • Beheer van rechtszaken

  De volledige procedures van rechtszaken, zoals de documentatie die moet worden voorbereid en behandeld, de betrokkenheid van personen in de verschillende stadia, en de vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de zaak kan worden afgesloten.

Vaardigheden

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Advies geven over strategieën voor rechtszaken

  Advocaten of andere gerechtsfunctionarissen advies geven bij hun voorbereiding op een rechtszaak door hen te helpen juridische argumenten voor te bereiden, de jury en de rechter te onderzoeken, en door advies te geven over strategische beslissingen die kunnen helpen om de zaak te beïnvloeden ten gunste van de cliënt.

 • Juridisch advies geven

  Advies geven aan cliënten om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wet en het meest gunstig zijn voor hun situatie en specifieke geval, zoals het verstrekken van informatie, documentatie of advies over de door een cliënt te volgen aanpak als hij/zij gerechtelijke stappen wenst te nemen of er tegen hem/haar gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Communiceren met de jury

  Communiceren met de jury van een hoorzitting om ervoor te zorgen dat zij geschikt zijn om in het proces aan de juryplicht te voldoen, onpartijdig kunnen blijven en goede beslissingen kunnen nemen, en ervoor kunnen zorgen dat zij worden geïnformeerd over de zaak en op de hoogte zijn van de gerechtelijke procedures.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

Optionele kennis en vaardigheden

criminologie juridisch onderzoek advies geven over rechterlijke uitspraken leden van de rechtbank informeren wet interpreteren onderzoeksinterviews uitvoeren toezicht houden op juridische procedures vragen beantwoorden werkgerelateerde verslagen schrijven argumenten overtuigend aanbrengen verschillende communicatiekanalen gebruiken analytisch denken juridische argumenten geven raadplegingsmethoden getuigen ondersteunen burgerlijk procesrecht

Source: Sisyphus ODB