Beroep kinesioloog

Kinesiologen bestuderen en onderzoeken de beweeglijkheid van het lichaam; de spieren en delen ervan. Zij analyseren en gebruiken wetenschappelijke gegevens en methoden om de beweging van het lichaam, in het algemeen bij de mens, te verbeteren door middel van een begrip van de gebieden zoals fysiologie, kinetiek, neurologie en biologie. Zij onderkennen de effecten van een aantal factoren, zoals de toestand van de carrosserie, op de gang van zaken en de ontwikkeling van oplossingen om de algemene werking en mobiliteit te verbeteren.

Kinesioloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Voeding

  De wetenschap die de verschillende stoffen en voedingsstoffen (eiwitten, koolhydraten, tannines, anthocyanen, vitaminen en mineralen) en hun interactie in levensmiddelen onderzoekt.

 • Kinetiek

  De studie van beweging en zijn oorzaken.

 • Neurologie

  Neurologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Kinesiologie

  De studie van de beweging, prestaties en functie van de mens, de wetenschap van de biomechanica, de anatomie, de fysiologie en de neurologie.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Kinantropometrie

  De studie die de menselijke anatomie koppelt aan verplaatsing door het onderzoeken van factoren die de grootte van het lichaam, de vorm en de samenstelling ervan omvatten. Uit deze toepassing van biologische gegevens blijkt hoe de bewegingen worden beïnvloed.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Biomechanica

  Het gebruik van mechanische middelen om de functie en structuur van biologische organismen te begrijpen.

Vaardigheden

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen ergonomie strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen klinische chemie dieetplannen opstellen psychomotorische therapie wetenschappelijke verhandelingen schrijven wetenschappelijke documentatie archiveren kinesitherapie omgaan met uitdagende mensen patiënten bijstaan bij revalidatie revalidatie arbeidsfysiologie individuele trainingsprogramma's bieden bijdragen aan het revalidatieproces wetenschappelijke theorieën ontwikkelen psychologie acupunctuurmethoden onderzoeksvoorstellen schrijven lezingen geven osteopathie pathologie helpen bij het uitvoeren van lichamelijke oefeningen lesinhoud voorbereiden sporttraining bijwonen therapeutische massage assisteren bij klinische proeven bewegingsfysiologie

Source: Sisyphus ODB