Beroep klantadviseur

Klantadviseurs fungeren als tussenpersoon tussen een bedrijf en zijn klanten. Zij zorgen ervoor dat de klanten tevreden zijn door hun advies en uitleg te geven over hun accounts en diensten die het bedrijf heeft ontvangen. Zij kunnen ook andere taken hebben, zoals het ontwikkelen van plannen of het indienen van voorstellen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Public relations

  Vakgebied dat zich bezighoudt met het beheer van alle aspecten van het imago en de perceptie van een bedrijf of persoon bij belanghebbenden en de samenleving als geheel.

 • Productkennis

  De aangeboden producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en reglementaire vereisten.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

Vaardigheden

 • Kooptrends van consumenten analyseren

  Analyseren van het koopgedrag of het huidige dominante klantengedrag.

 • Toezicht houden op het beheer van een zaak

  Een zaak beheren en ervoor zorgen dat er aan elke behoefte aan een goed verloop van de werkzaamheden wordt voldaan.

 • Verkoopopbrengsten maximaliseren

  Maximaliseren van mogelijke verkoopvolumes en vermijden van verliezen door cross-selling, upselling of promotie van aanvullende diensten.

 • Advies geven over public relations

  Bedrijven of overheidsorganisaties advies verstrekken over public relations management en strategieën om te zorgen voor een efficiënte communicatie met doelgroepen en om de informatie goed over te brengen.

 • Rekeningen beheren

  De rekeningen en financiële activiteiten van een organisatie beheren, ervoor zorgen dat alle documenten correct worden bijhouden, dat alle informatie en berekeningen correct zijn en dat de juiste beslissingen worden genomen.

 • Analyses van de behoeften van klanten uitvoeren

  De gewoonten en behoeften van klanten en doelgroepen analyseren om nieuwe marketingstrategieën uit te werken en toe te passen en meer goederen op een meer doeltreffende wijze te verkopen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Klantendienst beheren

  De dienstverlening aan de klant beheren, zoals activiteiten en benaderingen die een cruciale rol spelen in de klantenservice, door te streven naar verbeteringen en ontwikkelingen en deze te implementeren.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Nieuwe zakenkansen identificeren

  Potentiële klanten of producten nastreven om extra omzet te genereren en te zorgen voor groei.

 • Vergaderingen regelen

  Professionele afspraken of bijeenkomsten regelen en plannen voor cliënten of leidinggevenden.

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerken bij de ontwikkeling van marketingstrategieën klantendiensten klantbeheer uitvoeren toezicht houden op verkoopactiviteiten verkoopdoelstellingen behalen verkoopcijfers van producten bestuderen klantgegevens verzamelen klachten van klanten afhandelen bedrijfsprocessen analyseren principes voor bedrijfsbeheer klantenservicetechnieken aanleren zakelijke analyses uitvoeren gegevens over interacties met klanten bijhouden werknemers opleiden bedrijfsbehoeften analyseren dienstverlening controleren reclamecampagnes plannen marktonderzoek uitvoeren gegevensbescherming contracten beheren verkoopstrategieën ten uitvoer brengen verkoopgesprekken houden onderzoeken inzake klantendienst analyseren beheer van klantrelaties strategische bedrijfsbeslissingen nemen communiceren met klantendienst marketingstrategieën implementeren klantenoordelen analyseren verkoopstrategieën contact opnemen met klanten

Source: Sisyphus ODB