Beroep klimatoloog

Klimatologen bestuderen de gemiddelde verandering in weer en klimaat vanuit een langetermijnperspectief. Ze onderzoeken en analyseren historische weersomstandigheden om trends in klimaatomstandigheden zoals temperatuurschommelingen, opwarming van de aarde of regionale evolutieve weersomstandigheden te voorspellen. Zij gebruiken deze bevindingen voor advisering op het gebied van milieubeleid, bouw, agrarische projecten en maatschappelijke vraagstukken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Klimatologie

  Het wetenschappelijke vakgebied dat zich bezighoudt met het onderzoeken van gemiddelde weersomstandigheden gedurende een bepaalde periode en hoe deze de natuur op aarde hebben beïnvloed.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Meteorologie

  Het wetenschappelijke studiegebied waarin de atmosfeer, de atmosferische verschijnselen en de atmosferische effecten op ons weer worden onderzocht.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Meteorologisch onderzoek uitvoeren

  Deelnemen aan onderzoeksactiviteiten op het gebied van weersomstandigheden en -verschijnselen; bestuderen van de fysische en chemische eigenschappen en processen van de atmosfeer; presenteren van onderzoeksresultaten in wetenschappelijke tijdschriften.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Weerkundige gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen van satellieten, radars, sensoren op afstand en weerstations om informatie te verkrijgen over weersomstandigheden en -verschijnselen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Onderzoek doen over klimaatprocessen

  Onderzoek verrichten naar de karakteristieke gebeurtenissen die zich in de atmosfeer voordoen tijdens de interactie en de transformatie van verschillende atmosferische componenten en omstandigheden.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Adviseren over weerkundige zaken

  Op basis van weersanalyses en weersvoorspellingen advies geven aan bedrijven uit verschillende sectoren zoals landbouw en bosbouw, vervoer, geneeskunde en bouw.

 • Gegevensverwerkingstechnieken gebruiken

  Relevante gegevens en informatie verzamelen, gegevens naar behoren opslaan en actualiseren en afbeeldingen en gegevens voorstellen met behulp van grafieken en statistische diagrammen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

geologie elektronische instrumenten kalibreren computergraphics ontwerpen meteorologische middelen gebruiken om meteorologische omstandigheden te voorspellen geografische informatiesystemen wetenschappelijke verhandelingen schrijven geografische informatiesystemen gebruiken meteorologische databases beheren milieugegevens analyseren gespecialiseerde computermodellen gebruiken voor weersvoorspellingen gevolgen voor het milieu beoordelen luchtvaartmeteorologie in het oog houden ict-systeemprogrammering milieubeleid ontwikkelen teledetectieapparatuur bedienen luchtvaartmeteorologie oceanografie wetenschappelijke apparatuur ontwerpen modellen voor weersvoorspellingen ontwikkelen milieubeleid meteorologische instrumenten bedienen monsters voor analyse verzamelen

Source: Sisyphus ODB