Beroep klusjesman

Klusjesmannen verrichten uiteenlopende onderhouds- en reparatieactiviteiten in gebouwen, op terreinen en in of op andere faciliteiten. Zij herstellen en vernieuwen structuren en onderdelen, omheiningen, hekken en daken, zetten meubilair in elkaar en voeren elektrotechnische en loodgieterswerkzaamheden uit. Zij controleren de verwarmings- en ventilatiesystemen, de luchtkwaliteit en de luchtvochtigheid in het gebouw.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische aansluitschema’s

  Grafische voorstelling van een elektrisch circuit. Ze toont de componenten van het circuit als vereenvoudigde vormen, en het vermogen en de signaalverbindingen tussen de apparaten. Ze geeft informatie over de relatieve positie en indeling van apparaten en aansluitpunten op de apparaten, om te helpen bij het bouwen of onderhouden van het apparaat. Een bedradingsschema wordt vaak gebruikt om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat alle verbindingen werden gemaakt en dat alles aanwezig is.

 • Ventilatiesystemen

  De soorten mechanische ventilatiesystemen die de uitwisseling en de circulatie van lucht mogelijk maken.

 • Huishoudelijke verwarmingssystemen

  De moderne en traditionele verwarmingssystemen die worden gestookt met gas, hout, olie, biomassa, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen en hun energiebesparingsbeginselen.

 • Principes voor bouwconstructie

  De onderdelen en beginselen van het bouwen van gebouwen, zoals soorten muurconstructie en funderingen, defecten in muren en daken en manieren om dergelijke defecten aan te pakken.

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Timmerwerk

  Bouwmethoden waarbij gebruik wordt gemaakt van houtproducten, zoals de bouw van daken, vloeren en vakwerkhuizen en andere aanverwante producten, zoals deuren of plinten.

Vaardigheden

 • Kosten berekenen van herstellingswerken

  Materiaal en werkkosten voor reparaties berekenen; de gepaste computerprogramma’s begrijpen.

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

 • Traditioneel gereedschap gebruiken

  Gereedschap uit een traditionele gereedschapskist gebruiken, zoals een hamer, een tang, een schroevendraaier en een moersleutel. Veiligheidsmaatregelen in acht nemen bij het hanteren van deze instrumenten.

 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden

  Schriftelijke gegevens bijhouden van alle uitgevoerde herstel- en onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van informatie over de gebruikte onderdelen en materialen, enz.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Technische gegevensbladen lezen

  Lezen en begrijpen van de technische specificaties waarin de kenmerken en functioneringsmodus van een product, onderdeel of machine, gewoonlijk verstrekt door de fabrikant, worden beschreven.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

Optionele kennis en vaardigheden

isolatiemateriaal installeren ongediertebestrijding uitvoeren vochtproblemen in gebouwen beheersen ventilatieapparatuur repareren terreinen onderhouden ventilatieapparatuur installeren onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren afval verwijderen sanitaire voorzieningen installeren gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties energie sneeuwruimmateriaal gebruiken condensatieproblemen vaststellen regelgeving inzake bouwproducten onderhoud uitvoeren bij brandalarmsystemen meubeldelen repareren geprefabriceerde meubelen monteren wandbekleding aanbrengen gangen van gebouwen reinigen waterleidingen repareren elektronische componenten repareren veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten risicobeheersingsmaatregelen selecteren huishoudelijke apparaten repareren sneeuw ruimen besloten ruimten reinigen eigenschappen van elektrische huishoudtoestellen uitleggen in de buitenlucht werken vloerbedekking leggen verlichtingsapparatuur onderhouden

Source: Sisyphus ODB