Beroep kosmoloog

Kosmologen spitsen zich toe op de studie van het universum als geheel, dat bestaat uit de herkomst, de evolutie en het uiteindelijke lot. Zij gebruiken instrumenten en wetenschappelijke instrumenten om andere melkwegstelsels en astronomische voorwerpen zoals sterren, zwarte gaten, planeten en andere hemellichamen te observeren en te bestuderen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Astronomie

  Het gebied van de wetenschap dat onderzoek doet naar de fysica, de chemie en de ontwikkeling van hemellichamen zoals sterren, kometen en manen. Er wordt ook gekeken naar verschijnselen buiten de atmosfeer van de aarde, zoals zonnestormen, kosmische microgolfachtergrondstraling en gammastralen.

 • Kwantummechanica

  Het onderzoeksgebied dat zich bezig houdt met de studie van atomen en fotonen om deze deeltjes te kwantificeren.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Kwantumoptica

  Het gebied van de fysica waarin kwantumveldentheorie en fysieke optica zijn gecombineerd.

 • Ruimtevaarttechnologie

  Het technische vakgebied dat diverse technologieën en werktuigbouwkundige disciplines combineert, waaronder vliegtuigelektronica, materiaalkunde en aerodynamica, met als doel het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van vliegtuigen, ruimtevaartuigen, raketten en satellieten.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Wetenschappelijk onderzoek in een waarnemingscentrum uitvoeren

  Onderzoek uitvoeren in een gebouw dat is uitgerust voor het waarnemen van natuurlijke fenomenen, in het bijzonder met betrekking tot hemellichamen.

 • Wetenschappelijke gegevens analyseren

  Wetenschappelijke gegevens verzamelen en analyseren die voortkomen uit onderzoek. Deze gegevens interpreteren volgens bepaalde normen en standpunten om erop te kunnen reageren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Wetenschappelijke apparatuur ontwerpen

  Ontwerpen van nieuwe apparatuur of bestaande apparatuur aanpassen om wetenschappers te helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens en monsters.

 • Telescopische beelden analyseren

  Bekijken van beelden die worden afgenomen door telescopen om verschijnselen en objecten buiten de atmosfeer van de aarde te bestuderen.

 • Telescopen bedienen

  Het instellen en aanpassen van telescopen om verschijnselen en objecten buiten de atmosfeer van de aarde te onderzoeken.

 • Hemellichamen definiëren

  Gegevens en afbeeldingen analyseren voor het berekenen van de omvang, de vorm, de helderheid en de beweging van hemellichamen.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • Hemellichamen observeren

  Het bestuderen van de relatieve posities en bewegingen van sterren en planeten, door het gebruiken en interpreteren van gegevens die worden geleverd door gespecialiseerde software en publicaties, zoals ephemeris.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

Optionele kennis en vaardigheden

optiek geostationaire satellieten astronomie onderwijzen technieken toepassen voor statistische analyses lezingen geven soorten optische instrumenten materie observeren wetenschappelijke verhandelingen schrijven geofysica aeronomie onderzoeksvoorstellen schrijven akoestiek laboratoriumproeven uitvoeren opto-elektronica soorten satellieten analytische wiskundige berekeningen uitvoeren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB