Beroep kostuumontwerper theater, film, televisie

Voor een voorstelling, een film of een televisieprogramma ontwikkelen kostuumontwerpers een concept voor het kostuumontwerp. Zij houden toezicht op de uitvoering ervan. Hun werk is gebaseerd op onderzoek en artistieke visie. Hun ontwerp wordt beïnvloed door en is van invloed op andere ontwerpen en moet in overeenstemming zijn met deze ontwerpen en de algemene artistieke visie. Daarom werken de ontwerpers nauw samen met artistiek directeuren, operators en het artistiek team. Kostuumontwerpers ontwikkelen schetsen, maken tekeningen, patronen of andere documentatie ter ondersteuning van het personeel van het atelier en de voorstelling.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Fabricagemethoden voor kostuums definiëren

  Fabricagemethoden en technieken voor de kostuums bepalen.

 • Haalbaarheid controleren

  Een artistiek plan interpreteren en nagaan of het beschreven ontwerp kan worden uitgevoerd.

 • Partituren analyseren

  De partituren, vorm, thema's en structuur van een muziekstuk analyseren.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Verbeteringen voorstellen voor artistieke producties

  Beoordelen van eerdere artistieke activiteiten met het oog op het verbeteren van toekomstige projecten.

 • Kostuums selecteren

  De juiste kostuums voor een bepaalde rol en acteur vinden.

 • Voorbeeldkledij tonen

  Leveren van voorbeeldkleding aan vertegenwoordigers; plannen van vergaderingen op modeshows om voorbeeldkleding te demonstreren.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Samenwerken met ontwerpers

  Communiceren en samenwerken met collega-ontwerpers om nieuwe producten en ontwerpen op elkaar af te stemmen.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Kostuumpatronen tekenen

  Tekenen en knippen van kostuumpatronen met behulp van een schaar en meetinstrumenten.

 • Modetrends op schoeisel en lederwaren toepassen

  Op de hoogte blijven van de nieuwste stijlen, modeshows bijwonen en mode-/kledingmagazines en -handleidingen beoordelen en de vroegere en huidige modetrends analyseren op gebieden zoals schoeisel, lederwaren en kleding. Gebruik maken van analytisch denken en creatieve modellen om op systematische wijze de opkomende trends op het gebied van mode en lifestyle toe te passen en te interpreteren.

 • In samenwerking ontwerpideeën ontwikkelen

  Ontwerpideeën delen en ontwikkelen met het artistieke team. Zelfstandig en met anderen nieuwe ideeën conceptualiseren. Uw idee presenteren, feedback krijgen en hier rekening mee houden. Ervoor zorgen dat het ontwerp past bij het werk van andere ontwerpers.

 • Ontwikkelingen in technologie die gebruikt wordt in het ontwerp opvolgen

  Recente ontwikkelingen op het gebied van technologie en materialen die in de sector van de podiumkunsten en events worden gebruikt in kaart te brengen en onderzoeken, teneinde een actuele technische achtergrond voor het persoonlijke ontwerp van het werk te creëren.

 • Nieuwe ideeën onderzoeken

  Grondig onderzoek naar informatie om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen om een specifieke productie te ontwerpen.

 • Voorbeeldkledij onderzoeken

  Onderzoeken van voorbeeldkledij; de ontwerpen van de voorbeeldkledij veranderen.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Toezien op kostuummakers

  Kostuummakers coördineren en begeleiden tijdens het tekenen, het snijden en het naaien van de kostuums en stalen.

 • Kostuumontwerpen tekenen

  Kostuumontwerpen en ontwerpen van kledingaccessoires tekenen; specificaties zoals grootte, materiaalsoort en kleurenschema noteren.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Scenografie analyseren

  De selectie en verdeling van materiële elementen op het podium analyseren.

 • Bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden

  Een bestaand ontwerp aanpassen aan gewijzigde omstandigheden en ervoor zorgen dat de artistieke kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp weerspiegeld wordt in het eindresultaat.

 • Kledingstukken ontwerpen

  Gebruiken van analytische vaardigheden, creativiteit en het herkennen van toekomstige trends om kleding te ontwerpen.

 • Gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen

  Gedetailleerde ontwerpvoorstellen voor een specifieke productie opstellen en presenteren voor een gemengde groep mensen, waaronder technisch, artistiek en leidinggevend personeel.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Kostuummaterialen definiëren

  Definiëren en toewijzen van kostuummaterialen en -stoffen.

 • Textielartikelen naaien

  Verschillende producten naaien op basis van textiel en garnituren. Combineren van goede hand- en oogcoördinatie, handmatige behendigheid en lichamelijk en geestelijk uithoudingsvermogen.

 • Personeel coachen om een voorstelling te leiden

  Instructies geven aan alle teamleden over de wijze waarop zij de voorstelling moeten uitvoeren.

 • Kledij met accessoires synthetiseren

  Kopen van nieuwe of tweedehands kleding en een verscheidenheid aan accessoires, zoals nodig om ontwerpen te voltooien.

 • Onderzoek naar kostuums uitvoeren

  Ervoor zorgen dat kostuums en kledingstukken in visuele artistieke producties historisch correct zijn. Onderzoek verrichten en primaire bronnen bestuderen in de literatuur, afbeeldingen, musea, kranten, schilderijen, enz.

 • Artistiek concept analyseren gebaseerd op acties op het podium

  Analyseren van het artistieke concept, de vorm en de structuur van een live-prestatie op basis van waarnemingen tijdens repetities of improvisatie. Een gestructureerde basis creëren voor het ontwerpproces van een specifieke productie.

 • Doelmarkten voor ontwerpen identificeren

  Verschillende doelmarkten voor nieuwe ontwerpen identificeren, rekening houdend met factoren zoals leeftijd, geslacht en sociaaleconomische status.

 • Sociologische tendensen observeren

  Sociologische trends en bewegingen in de samenleving identificeren en onderzoeken.

 • Ontwerpconcepten ontwikkelen

  Informatie zoeken om nieuwe ideeën en concepten voor het ontwerp van een specifieke productie te ontwikkelen. Scripts lezen en regisseurs en andere productiemedewerkers raadplegen om ontwerpconcepten te ontwikkelen en producties te plannen.

 • Op de hoogte blijven van kostuumontwerp

  Textielshowrooms bezoeken, modebladen lezen, op de hoogte blijven van trends en veranderingen in de wereld van de stoffen en ontwerpen.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken

  Bijwerken van de resultaten van het ontwerp op basis van de waarneming van het zichtbare beeld tijdens de repetities, met name wanneer de verschillende modellen en de actie zijn geïntegreerd.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

Optionele kennis en vaardigheden

documentatie leveren budget bijwerken fotografie instructies van de artistiek regisseur volgen arbeidswetgeving persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken pasmomenten voor kostuums organiseren cad-software team leiden werken met de belichtingsploeg samenwerken met technisch personeel in artistieke producties kostuumaanpassingen uitvoeren werken met aandacht voor de eigen veiligheid artistieke producties beschrijven persoonlijke administratie bijhouden cad-software gebruiken werken met de cinematograaf kostuums aanpassen repetities bijwonen verlichtingstechniek werken met de cameraploeg middelen voor artistieke producties organiseren wetgeving inzake auteursrecht eigen werkwijze documenteren behoefte aan technische middelen analyseren

Source: Sisyphus ODB