Beroep kunststofingenieur

Kunststofingenieurs ontwikkelen nieuwe synthetische materialen of verbeteren bestaande processen. Zij ontwerpen en bouwen installaties en machines voor de productie van synthetische materialen en onderzoeken monsters van grondstoffen om de kwaliteit te waarborgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Soorten plastic

  Soorten kunststofmaterialen en hun chemische samenstelling, fysische eigenschappen, mogelijke problemen en gebruiksgevallen.

 • Basischemicaliën

  De productie en de karakterisering van organische basischemicaliën zoals ethanol, methanol, benzeen en anorganische basischemicaliën zoals zuurstof, stikstof en waterstof.

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Ontwerpbeginselen

  Aspecten van een ontwerp, waaronder eenheid, schaal, verhouding, evenwicht, symmetrie, ruimte, vorm, textuur, kleur, licht, schaduw en congruentie en de toepassing ervan in de praktijk.

 • Synthetische materialen

  De productie en de kenmerken van synthetische materialen zoals synthetische vezels, synthetisch papier, synthetische harsen of synthetische rubber.

 • Onderdelen van een spuitgietmachine

  Delen van de machine die gesmolten kunststof smelt en in vormen spuit, waaronder de hopper, de zuigerschroef, het injectievat en de injectiecilinder.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

Vaardigheden

 • Chemicaliën hanteren

  Chemicaliën veilig hanteren; ze doeltreffend gebruiken en ervoor zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het milieu.

 • Processen ontwerpen

  De workflow en de benodigde middelen voor een bepaald proces in kaart te brengen, met gebruikmaking van diverse instrumenten zoals processimulatiesoftware, stroomdiagrammen en schaalmodellen.

 • Werken met chemicaliën

  Werken met chemicaliën en enkele specifieke voor bepaalde processen. Zich bewust zijn van de reacties die voortvloeien uit de combinatie ervan.

 • Technische componenten ontwerpen

  Technische componenten, gehelen, producten of systemen ontwerpen.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Handgereedschap gebruiken

  Gebruik maken van met de hand aangedreven instrumenten, zoals schroevendraaiers, hamers, tangen, boormachines en messen om materialen te manipuleren en verschillende producten te helpen creëren en assembleren.

 • Gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren

  Beheren van de interactie met en impact op het milieu door bedrijven. Identificeren en beoordelen van de milieueffecten van het productieproces en de daarmee samenhangende diensten, en regelen van een vermindering van de effecten op het milieu en op mensen. Organiseren van actieplannen en eventuele verbeterindicatoren beoordelen.

 • Processen beheren

  Processen beheren door processen te definiëren, te meten, te controleren en te verbeteren, met als doel om op rendabele wijze te voldoen aan de behoeften van de klant.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Productieprocessen analyseren voor verbetering

  Productieprocessen analyseren die leiden tot verbetering Analyseren om productieverliezen en totale productiekosten te verminderen.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van producten controleren methoden voor kwaliteitsgarantie machines monteren onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren anticiperen op onderhoud van installaties materialen testen cad-software gebruiken technische rapporten schrijven analytisch denken communicatie grondstoffen meten elektrische machines technische principes onderzoeken testgegevens vastleggen kwaliteitsstandaarden software voor technisch tekenen gebruiken technische rapporten opstellen

Source: Sisyphus ODB