Beroep kunsttekenaar

Kunsttekenaars drukken concepten en ideeën uit door middel van een getekende weergave die ermee overeenkomt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

Vaardigheden

 • Kunstwerken bespreken

  De aard en inhoud van een afgewerkt of te maken kunstwerk introduceren en bespreken met een publiek, kunstdirecteurs, uitgevers van catalogi, journalisten en andere belanghebbenden.

 • Originele tekeningen maken

  Originele tekeningen op maken, op basis van teksten, grondig onderzoek en gesprekken met auteurs, journalisten en specialisten.

 • Onderwerpen selecteren

  Onderwerpen selecteren op basis van persoonlijke of openbare belangen, of in opdracht van een uitgever of agent.

 • Visuele kwaliteit van het decor verzekeren

  Inspecteren en aanpassen van het decor en de aankleding en ervoor zorgen dat de visuele kwaliteit optimaal is, rekening houdend met beperkingen in tijd, budget en mankracht.

 • Schetsen maken

  Schetsen maken om zich voor te bereiden op een tekening of als een op zichzelf staande artistieke techniek.

 • Voorstellen voor artistieke projecten opstellen

  Projectvoorstellen voor kunstfaciliteiten, residenties voor kunstenaars en galerijen schrijven.

 • Digitale afbeeldingen creëren

  Het creëren en verwerken van tweedimensionale en driedimensionale digitale beelden met betrekking tot geanimeerde voorwerpen of het illustreren van een proces aan de hand van computeranimatie- of modelleringsprogramma’s.

 • Artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren

  Artistiek materiaal selecteren op basis van de sterkte, de kleur, de textuur, de balans, het gewicht, de omvang en andere kenmerken die de haalbaarheid van de artistieke creatie ten aanzien van de verwachte vorm, de kleur, enz., moeten garanderen, zelfs als het resultaat ervan kan variëren. Artistieke materialen zoals verf, inkt, waterverf, houtskool, olie of computersoftware kunnen net als afval, levende producten (fruit, enz.) en alle soorten materiaal, afhankelijk van het creatieve project, worden gebruikt.

 • Digitale illustratietechnieken gebruiken

  Tekeningen opstellen met behulp van programma’s en technieken voor digitale illustratie.

 • Traditionele illustratietechnieken gebruiken

  Tekeningen maken met behulp van traditionele illustratietechnieken zoals aquarel, pen en inkt, airbrush, olieverf, pastel, houtgravure en linoleum.

 • Visuele elementen ontwikkelen

  Visuele elementen zoals de lijn, de ruimte, de kleur en de massa voorstellen om emoties of ideeën uit te drukken.

 • Illustratiestijlen selecteren

  Selecteren van de juiste stijl, het juiste medium en de juiste illustratietechnieken in overeenstemming met de behoeften van het project en de wensen van de klant.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

onderwijsmiddelen ontwikkelen samenwerken met technisch personeel in artistieke producties deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten artistieke projectbudgetten opstellen tentoonstellingen presenteren educatieve activiteiten rond kunst plannen conservatiebehoeften beoordelen persoonlijke administratie bijhouden onderwijsactiviteiten ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB