Beroep kwaliteitsingenieur

Kwaliteitsingenieurs stellen kwaliteitsnormen vast voor de vervaardiging van producten of diensten. Zij controleren of de producten en diensten voldoen aan de kwaliteitsnormen en coördineren de kwaliteitsverbeteringen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Testprocedures

  De methoden voor het produceren van resultaten op het gebied van wetenschap of techniek, zoals fysische tests, chemische tests en statistische tests.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Verslag doen van testresultaten

  De testresultaten rapporteren met de nadruk op bevindingen en aanbevelingen, waarbij de resultaten ingedeeld moeten worden op basis van intensiteit. Neem hierin relevante informatie op uit het testplan en zet de testmethoden uiteen, waarbij gebruik wordt gemaakt van metriek, tabellen en visuele methoden om waar nodig te verduidelijken.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Productverbeteringen aanbevelen

  Aanbevelingen inzake productwijzigingen en procesverbeteringen aanbevelen.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Implementatie van kwaliteitsbeheersystemen ondersteunen

  Het bevorderen van de invoering van nieuwe bedrijfsprocessen om te helpen kwaliteitsnormen te bereiken, zoals de verbetering van de organisatiestructuur of de ontwikkeling van nieuwe procedures in geval van kwaliteitsgebreken.

 • Kwaliteitsnormen opstellen

  In samenwerking met managers en kwaliteitsdeskundigen een reeks kwaliteitsnormen vaststellen om de naleving van de voorschriften te waarborgen en bij te dragen tot de verwezenlijking van de behoeften van de klanten.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen

  Doelstellingen en procedures voor kwaliteitsborging bepalen en zorgen voor de handhaving en voortdurende verbetering ervan door doelen, protocollen, benodigdheden, processen, apparatuur en technologieën voor kwaliteitsstandaarden te evalueren.

 • Verbeteringsmaatregelen identificeren

  Mogelijke verbeteringen voor processen realiseren om de productiviteit te verhogen, de efficiëntie te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en procedures te stroomlijnen.

 • Procesverbeteringen identificeren

  Mogelijke verbeteringen van de operationele en financiële prestaties identificeren.

Optionele kennis en vaardigheden

meetinstrumenten gebruiken kwaliteitscontroles vóór montage uitvoeren audittechnieken een computer gebruiken projectbeheer uitvoeren naleving van bedrijfsregels waarborgen kwaliteit van grondstoffen controleren kwaliteit van producten op een productielijn controleren werknemers opleiden kwaliteitscriteria voor productie definiëren testapparatuur onderhouden industriële techniek testresultaten melden aan andere afdelingen communicatie fabricageprocessen niet-destructief onderzoek budgetten beheren toezicht houden op kwaliteitscontroles naleving met wettelijke vereisten garanderen inspecties leiden

Source: Sisyphus ODB