Beroep kwaliteitsmanager dienstverlening

Kwaliteitsmanagers op het gebied van dienstverlening beheren de kwaliteit van de dienstverlening in bedrijfsorganisaties. Zij zorgen voor de kwaliteit van de interne bedrijfsactiviteiten, zoals de eisen van de klant en de kwaliteitsnormen van de dienstverlening. Kwaliteitsmanagers op het gebied van dienstverlening houden toezicht op de prestaties van de onderneming en brengen waar nodig wijzigingen aan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bedrijfsprocedures

  Processen die een organisatie toepast om de efficiëntie te verbeteren, nieuwe doelstellingen te formuleren en doelen op een winstgevende en tijdige manier te bereiken.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Bedrijfskennis

  De functies, processen en taken van een onderneming en de relatie daartussen om de onderneming goed te laten werken.

 • Kwaliteitsnormen voor databases

  Technieken en methoden voor het schatten en evalueren van systeemkwaliteit en algemene databasekwaliteit, evenals de vastgestelde kwaliteitsnormen en -voorschriften.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

Vaardigheden

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Kwaliteitsnormen opstellen

  In samenwerking met managers en kwaliteitsdeskundigen een reeks kwaliteitsnormen vaststellen om de naleving van de voorschriften te waarborgen en bij te dragen tot de verwezenlijking van de behoeften van de klanten.

 • Bedrijfsprocessen verbeteren

  Het optimaliseren van de activiteiten van een organisatie met het oog op efficiëntie. Bestaande zakelijke activiteiten analyseren en aanpassen om nieuwe doelstellingen te formuleren en nieuwe doelstellingen te bereiken.

 • Kwaliteitscontroles uitvoeren

  Het uitvoeren van regelmatige, systematische en gedocumenteerde onderzoeken van een kwaliteitssysteem voor het controleren van de conformiteit met een norm op basis van objectief bewijsmateriaal, zoals de implementatie van processen, de effectiviteit bij het bereiken van kwaliteitsdoelstellingen en de vermindering en eliminatie van kwaliteitsproblemen.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles van voorraden

  De algehele kwaliteit van het product controleren vóór de verzending.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Medewerkers opleiden over kwaliteitsprocedures

  Het opleiden en trainen van teamleden in de kwaliteitsprocedures die verband houden met de missie van het team.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

Optionele kennis en vaardigheden

testresultaten melden aan andere afdelingen kwaliteitscontroles vóór montage uitvoeren meetinstrumenten gebruiken inspecties leiden projectbeheer bedrijfsstrategieconcepten klantendiensten projectbeheer uitvoeren doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen technische documentatie aanleveren bedrijfsprocessen analyseren leveranciersrisico’s beoordelen

Source: Sisyphus ODB