Beroep landbouwkundig ingenieur

Landbouwkundig ingenieurs mengen zich in uiteenlopende kwesties op het gebied van landbouw in combinatie met technische concepten. Zij ontwerpen en ontwikkelen machines en apparatuur voor een efficiënte en duurzame exploitatie van de grond. Zij adviseren over het gebruik van hulpbronnen in landbouwgebieden, bestaande uit het gebruik van water en bodem, oogstmethoden en afvalbeheer.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Wetgeving inzake landbouw

  Het corpus van vastgestelde regionale, nationale en Europese wetgeving op het gebied van land- en bosbouw over diverse onderwerpen, waaronder productkwaliteit, milieubescherming en handel.

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensbeheer van producten proefdraaien milieuwetgeving ontwerpspecificaties opstellen preventie van verontreiniging prestatietests uitvoeren testgegevens vastleggen cad-software gebruiken advies geven over irrigatieprojecten advies geven aan boeren agrarische productiebeginselen gevolgen voor het milieu beoordelen prototypes ontwerpen advies geven over verontreinigingspreventie irrigatiesystemen wetgeving inzake verontreiniging toezicht houden op bouwprojecten agrarische beleidslijnen ontwikkelen productie controleren verbetering van gewasopbrengst onderzoeken technische tekeningen maken landbouwmachines onderhouden civiele techniek ontwerpbeginselen biologie testgegevens analyseren

Source: Sisyphus ODB