Beroep landmeter kadaster

Landmeters van kadasters ontwerpen en creëren kaarten en blauwdrukken, waarbij nieuwe meetresultaten worden omgezet in het vastgoedkadaster van een gemeenschap. Zij definiëren en geven de grenzen aan van eigendom en percelen, bodemgebruik en maken stads- en wijkplattegronden met behulp van meetapparatuur en gespecialiseerde software.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Cartografie

  De studie van de interpretatie van de inhoud van kaarten, de metingen en de technische specificaties. 

 • Inspectiemethoden

  Inzicht hebben in de enquêtemethoden, de teledetectietechnieken en apparatuur.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

Vaardigheden

 • Onderzoeksberekeningen uitvoeren

  Uitvoeren van berekeningen en het verzamelen van technische gegevens voor het bepalen van grondkrommingscorrecties, aanpassingen en aansluitingen op het traject, niveau runs, azimuts, plaatsen van markeringen, enz.

 • Verzamelde onderzoeksgegevens verwerken

  Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens uit een brede hoeveelheid aan bronnen, zoals satellietopnames, luchtfotografie en lasermeetsystemen.

 • Landmeetapparatuur bedienen

  Bedienen en afstellen van meetinstrumenten zoals theodolieten en prisma's en andere elektronische afstandsmeetinstrumenten.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Onderzoeksactiviteiten documenteren

  Alle vereiste administratieve, operationele en technische documenten in verband met een enquête voltooien en indienen.

 • Berekeningen van onderzoeken vergelijken

  De nauwkeurigheid van gegevens bepalen door berekeningen te vergelijken met toepasselijke normen.

 • Kadastrale kaarten creëren

  Kaarten creëren aan de hand van gegevens die zijn verzameld tijdens het onderzoeken en meten van activiteiten en gespecialiseerde software waarin de grenzen van een regio en de grenzen van de gebouwen worden geschetst.

 • Landmetingen uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om de locatie en kenmerken van natuurlijke en door de mens aangelegde structuren op zowel het oppervlakte- als het grondwater en onder water te bepalen. Elektronische apparatuur voor de meting van de afstand en digitale meetinstrumenten bedienen.

 • Onderzoeksmetingen registreren

  Beschrijvende gegevens verzamelen en verwerken aan de hand van documenten zoals schetsen, tekeningen en nota’s.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitsstandaarden kadaster beheren rechtsstelsels voor de bouwnijverheid cad-software vragen beantwoorden gps-systemen gebruiken gezamenlijke eigendom voldoen aan wettelijke bepalingen gegevens verzamelen met een gps technieken voor visuele presentatie visuele gegevenspresentatie bieden vergunningen voor bouwplannen controleren cad-software gebruiken gegevensverwerkingstechnieken gebruiken

Source: Sisyphus ODB