Beroep landschapsontwerper

Landschapsontwerpers ontwerpen en creëren openbare ruimten, oriëntatiepunten, structuren, parken, tuinen en privétuinen om te komen tot ecologische, sociaal-gedragsmatige en esthetische resultaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Middelen voor tuinarchitectuur

  Middelen, gereedschappen, symbolen en terminologie voor de vervaardiging van tekeningen voor landschapsarchitectuur; wettelijke voorschriften en normen voor landschapsarchitectuur en -ontwerp.

 • Topografie

  Grafische weergave van de oppervlakte van een plaats of regio op een kaart waarop hun relatieve posities en hoogten zijn aangegeven.

 • Ontwerpbeginselen

  Aspecten van een ontwerp, waaronder eenheid, schaal, verhouding, evenwicht, symmetrie, ruimte, vorm, textuur, kleur, licht, schaduw en congruentie en de toepassing ervan in de praktijk.

 • Inspectiemethoden

  Inzicht hebben in de enquêtemethoden, de teledetectietechnieken en apparatuur.

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Tuinarchitectuur

  Beginselen en werkwijzen voor architectuur en ontwerp van buitenruimte.

 • Landschapsanalyse

  De methoden voor analyse en berekening die worden gebruikt bij het ontwerpen van ruimten buitenshuis.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

Vaardigheden

 • Advies geven aan aannemers

  Aannemers advies geven over de interpretatie van de plannen en zo nodig wijzigingen aanbevelen.

 • Studies en veldonderzoek uitvoeren

  Plannen en uitvoeren van studies en onderzoeken in het veld zoals vereist. Inspecteren van landschappen met behulp van gevestigde technieken en procedures.

 • Ongediertebestrijding uitvoeren

  Gewassen besproeien tegen ongedierte en ziekten in overeenstemming met de nationale voorschriften en de wensen van de klant. Drijfmest en kunstmest verspreiden overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften

 • Nauwkeurige tekeningen maken

  Maken van nauwkeurige technische tekeningen op schaal van schetsen, tekeningen en mondelinge instructies.

 • Projectvoorschriften inspecteren

  Projecten inspecteren met het oog op de naleving van voorschriften en specificaties. Aanbevelingen formuleren voor bestaande specificaties en plannen.

 • Vergunningen voor bouwplannen beoordelen

  Plannen beoordelen op hun conformiteit met de wetgeving en met een toegekende bouwvergunning.

 • Architecturale plannen ontwikkelen

  Een masterplan ontwikkelen voor de bouwplaatsen en landschapsaanplantingen. Gedetailleerde ontwikkelingsplannen en -specificaties opstellen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Particuliere ontwikkelingsplannen analyseren op nauwkeurigheid, geschiktheid en naleving van de wetgeving.

 • Nieuwe landschapsontwerpen maken

  Creatieve ideeën gebruiken om landschapsprojecten te conceptualiseren door het maken van ontwerpen, tekeningen en schetsen. Deze ontwerpen bestaan uit parken, snelwegen of looppaden en proberen een openbare functionele ruimte te creëren.

 • Onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren

  In overeenstemming met de nationale industrie en de behoeften van de afnemer werkzaamheden voor onkruidverdelging en plantenziekten uitvoeren.

 • Advies geven aan leidinggevenden

  De leidinggevende advies geven met betrekking tot problemen, wijzigingen of voorstellen voor effectievere praktijken of ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van regelgeving.

 • Projecten voor landschapsontwerp beheren

  Voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van parken, recreatiegebieden en landschapsaanleg langs de weg. Ontwerpen en tekeningen maken en specificaties opstellen voor dergelijke projecten en de kosten schatten.

Optionele kennis en vaardigheden

een computer gebruiken oplossingen voor problemen creëren materialen voor tuininrichting taakgegevens bijhouden beginselen van tuinaanleg plantensoorten agronomie groene logistiek bouwverordeningen beslissingen nemen inzake groenvoorzieningen regenwater beheren bosecologie tuinbouwontwerp tuinbouwbeginselen eigenschappen van planten plantkunde beheer van regenwater publieke presentaties geven

Source: Sisyphus ODB