Beroep lasingenieur

Lasingenieurs onderzoeken en ontwikkelen optimale effectieve lastechnieken en ontwerpen de overeenkomstige, even efficiënte apparatuur ter ondersteuning van het lasproces. Zij voeren ook kwaliteitscontrole uit en evalueren de inspectieprocedures voor laswerkzaamheden. Lasingenieurs beschikken over geavanceerde kennis en een kritisch inzicht in de toepassing van lastechnologie. Zij kunnen complexe technische en professionele activiteiten of projecten in verband met lastoepassingen beheren, maar ook de verantwoordelijkheid dragen voor het besluitvormingsproces.

Lasingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Lastechnieken

  De verschillende methoden voor het lassen van metalen met diverse apparaten, waaronder autogeenlassen, booglassen en TIG-lassen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

Vaardigheden

 • Autogene lastoortsen bedienen

  Veilig een lastoorts met oxyacetyleengas bedienen om lasbewerkingen op een werkstuk uit te voeren.

 • Vlambooglastechnieken toepassen

  Verschillende technieken toepassen en gebruiken in het proces van booglassen, zoals onder meer booglassen met beklede elektrode, MIG/MAG-lassen, onderpoederlassen en lassen met gevulde draad.

 • Solderen

  Soldeerapparatuur gebruiken om stukken metaal of staal te smelten en samen te voegen, zoals een soldeerpistool, soldeerbrander, gasbout en andere.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Nieuwe lastechnieken ontwikkelen

  Ontwerpen en optimaliseren van nieuwe technieken voor het aan elkaar lassen van metalen stukken; bedenken van een oplossing voor een lasprobleem na onderzoek naar de materie. Rekening houden met de eigenschappen van de lasmaterialen en de apparatuur.

 • Lasinspectie uitvoeren

  De kwaliteit van gelaste metalen inspecteren en waarborgen met behulp van verschillende testtechnieken.

 • Lastechnieken onderzoeken

  Een uitgebreid netwerk gebruiken om uzelf te informeren over de verschillende bestaande technieken voor het lassen van metalen stukken, hun kwaliteiten en toepassingen.

 • Toevoegmetaal selecteren

  Het optimale metaal selecteren dat gebruikt wordt voor het verbinden van metalen, zoals zink, lood of kopermetalen, specifiek voor las- of soldeerwerkzaamheden.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Lasapparatuur bedienen

  Lasapparatuur gebruiken om stukken metaal of staal te smelten en samen te voegen; tijdens het werkproces oogbescherming dragen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Naleving van wettelijke eisen garanderen

  Ervoor zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Imperfecties in metaal ontdekken

  Verschillende soorten imperfecties in metalen werkstukken of afgewerkte in metalen werkstukken of eindproducten observeren en identificeren. De beste manier herkennen om het probleem op te lossen, dat veroorzaakt kan worden door corrosie, roest, breuken, lekken en andere tekenen van slijtage.

 • Ontwerpschetsen tekenen

  Creëren van ruwe foto's om te helpen bij het creëren en communiceren van ontwerpconcepten.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

technische teams coördineren kwaliteitscriteria voor productie definiëren behoeften van klanten identificeren voor juiste gasdruk zorgen mag-lassen proefdraaien bedrijfsnormen volgen verwerking van ferrometalen toezicht houden op personeel soldeerapparatuur bedienen hardsoldeertechnieken toepassen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole veeleisende laswerken uitvoeren testgegevens vastleggen werk van werknemers beoordelen tig-lassen wiskunde mig-lassen machinekamerwachten houden cad-software onderhoud van apparatuur verzekeren waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet risico’s op de werkplek identificeren testgegevens analyseren kwaliteit van producten controleren

Source: Sisyphus ODB