Beroep leraar aan huis speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs heeft rondtrekkende leerkrachten nodig om kinderen met een handicap of zieke kinderen in hun huis te instrueren. Zij zijn gespecialiseerde leerkrachten die in dienst zijn van (openbare) scholen om mensen te leren die niet fysiek naar school kunnen gaan, maar ook om de leerling, de ouders en de school in hun communicatie bij te staan. Zij vervullen ook de functie van een sociaal schoolwerker door de studenten en ouders te helpen met de potentiële gedragsproblemen van de student en door zo nodig de schoolbezoek af te dwingen. In het geval van een mogelijke lichamelijke (re) toelating tot de school adviseren de bezoekende leerkrachten de school met geschikte richtsnoeren voor de klassering van de klas en aan de onderwijspraktijk om de leerling te ondersteunen en de overgang zo aanvaardbaar mogelijk te maken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Gedragsstoornissen

  Het vaak emotioneel ontwrichtend gedrag dat een kind of volwassene kan tonen, zoals hyperactief concentratiestoornis (ADHD) of oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD).

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Advies geven over begeleidingsstrategieën in de klas

  Wijzigingen in de manier van lesgeven en de inrichting van het fysieke klaslokaal aanbevelen aan het onderwijzend personeel van een student met speciale behoeften om de student te ondersteunen en de overgang te vergemakkelijken.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Gedrag van studenten volgen

  Het sociale gedrag van studenten volgen om ongewone zaken aan het licht te brengen. Eventuele problemen helpen oplossen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Aandacht tonen voor de situatie van studenten

  Rekening houden met de persoonlijke achtergrond van de studenten bij het lesgeven en daarbij empathie en respect tonen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Communiceren met jongeren

  Gebruik maken van verbale en non-verbale communicatie en communiceren door middel van schrijven, via elektronische middelen of via tekeningen. Uw communicatie aanpassen aan de leeftijd, behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren en cultuur van kinderen en jongeren.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

lagereschoolonderwerpen onderwijzen onderwijswet onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften procedures in het lager onderwijs procedures in het secundair onderwijs studenten helpen bij hun inschrijving aanwezigheidslijsten bijhouden ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen ondersteuning aan leerkrachten bieden leerproblemen in gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften sociale begeleiding bieden middelbareschoolonderwerpen onderwijzen helpen bij de organisatie van schoolevenementen kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen samenwerken met onderwijsdeskundigen ouderavond organiseren klanten begeleiden actief luisteren

Source: Sisyphus ODB