Beroep leraar beeldende kunsten

Docenten beeldende kunst onderwijzen studenten in verschillende stijlen van beeldende kunst, zoals tekenen, schilderen en beeldhouwen, in een recreatieve context. Ze geven de studenten een overzicht van de kunstgeschiedenis, maar maken vooral gebruik van een praktijkgerichte aanpak in hun cursussen, waarbij ze de studenten helpen om te experimenteren met verschillende artistieke technieken en hen stimuleren om hun eigen stijl te ontwikkelen.

Leraar beeldende kunsten: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken leraar beeldende kunsten

 • Het voorbereiden en uitvoeren van lessen.
 • Het maken van studiewijzers en voorbereiden van lesmaterialen.
 • Leerlingen stimuleren, ondersteunen en coachen.
 • Het nakijken van gemaakt werk en toetsen.
 • Het bewaken van de orde en het creëren van een goede en veilige werkomgeving.
 • Het evalueren van en verslag uitbrengen over de prestaties van leerlingen.
 • Deelnemen aan werkoverleg en andere vergaderingen.
 • Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen het vakgebied door bijvoorbeeld het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en het bezoeken van conferenties.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar
 • trainer computervaardigheden

Vaardigheden

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren

  Artistiek materiaal selecteren op basis van de sterkte, de kleur, de textuur, de balans, het gewicht, de omvang en andere kenmerken die de haalbaarheid van de artistieke creatie ten aanzien van de verwachte vorm, de kleur, enz., moeten garanderen, zelfs als het resultaat ervan kan variëren. Artistieke materialen zoals verf, inkt, waterverf, houtskool, olie of computersoftware kunnen net als afval, levende producten (fruit, enz.) en alle soorten materiaal, afhankelijk van het creatieve project, worden gebruikt.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Creativiteit in het team stimuleren

  Gebruik maken van technieken zoals brainstormen om de creativiteit in het team te stimuleren.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Onderwerpen selecteren

  Onderwerpen selecteren op basis van persoonlijke of openbare belangen, of in opdracht van een uitgever of agent.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Illustratiestijlen selecteren

  Selecteren van de juiste stijl, het juiste medium en de juiste illustratietechnieken in overeenstemming met de behoeften van het project en de wensen van de klant.

 • Principes van kunst aanleren

  Studenten instrueren in de theorie en de praktijk van de kunsten en ambachten en de beeldende kunst, ofwel recreatief, in het kader van hun algemene opleiding, of met als doel hen te helpen bij het uitbouwen van een toekomstige loopbaan op dit gebied. Onderricht geven in tekenen, schilderen, beeldhouwen en keramiek.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Studenten raadplegen over leerinhoud

  Rekening houden met de meningen en voorkeuren van studenten bij het bepalen van leerinhoud.

 • Prototypen van voorwerpen maken

  Het fabriceren en vervaardigen van prototypen of modellen van de te maken voorwerpen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Kunstwerken maken

  Materialen snijden, vormen, monteren, samenvoegen of op andere wijze bewerken in een poging een geselecteerd kunstwerk te maken - als technisch proces dat niet door de kunstenaar wordt beheerst of wordt gebruikt als specialist.

 • Productie van handwerk leiden

  Patronen of sjablonen maken/voorbereiden om het handwerkproductieproces te begeleiden.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

Optionele kennis en vaardigheden

referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen schetsen maken in lesmateriaal voorzien grafisch ontwerp middelen voor educatieve doeleinden beheren beeldhouwwerken maken soorten verf budgetten beheren studenten beoordelen soorten pottenbakkersmateriaal curriculumdoelstellingen lesplannen ontwikkelen beoordelingsprocessen conservatiebehoeften beoordelen verschillende keramische baktechnieken beheersen artistieke materialen om te tekenen gebruiken ontwikkelingen in de kunstwereld opvolgen beeldbewerking uitvoeren persoonlijke administratie bijhouden kunstgeschiedenis decors schilderen teamwork tussen studenten aanmoedigen tentoonstellingen presenteren digitale illustratietechnieken gebruiken deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten keramiekovens gebruiken schildertechnieken gebruiken wetgeving inzake auteursrecht onderwijsactiviteiten ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB