Beroep leraar digitale geletterdheid

Leerkrachten op het gebied van digitale geletterdheid geven studenten de les in theorie en praktijk van (basis) computergebruik. Zij geven onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid en, eventueel, meer geavanceerde beginselen van computerwetenschap. Zij bereiden de leerlingen voor met kennis van softwareprogramma’s en zorgen ervoor dat de hardware van de hardware correct wordt gebruikt. Leerkrachten op het gebied van digitale geletterdheid bouwen de cursusinhoud en cessies uit en passen deze aan, en actualiseren ze aan de hand van de technologische ontwikkelingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kantoorsoftware

  De kenmerken en werking van softwareprogramma's voor kantoortaken zoals tekstverwerking, spreadsheets, presentatie, e-mail en database.

 • E-learning

  De strategieën en didactische leermethoden waarin voor de belangrijkste onderdelen ict-technologie wordt gebruikt.

 • ICT-hardwarespecificaties

  Eigenschappen, gebruik en werking van diverse hardwareproducten, waaronder printers, beeldschermen en laptops.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Digitale onderwijsmaterialen ontwikkelen

  Bronnen en instructiemateriaal (e-learning, educatief video- en audiomateriaal, educatieve prezi) ontwikkelen met behulp van digitale technologieën om inzicht en bewustzijn over te dragen en zo de expertise van de leerlingen te verbeteren.

 • ICT-problemen oplossen

  Problemen met servers, desktops, printers, netwerken en toegang op afstand vaststellen en acties uitvoeren die de problemen oplossen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Onderwijs aanpassen aan de doelgroep

  Studenten op de meest passende wijze onderwijzen in het licht van de onderwijscontext of de leeftijdsgroep, zoals een formele versus informele onderwijscontext, en onderrichten van leeftijdsgenoten versus onderrichten van kinderen.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Werken met elektronische leeromgevingen

  Het gebruik van online leeromgevingen en -platforms integreren in het leerproces.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Webgebaseerde cursussen ontwerpen

  Webgebaseerde cursussen en instructiecursussen aanbieden aan de hand van dynamische en statische online-instrumenten om leerresultaten voor het publiek van de cursus mogelijk te maken. De hier gebruikte webtools kunnen betrekking hebben op het streamen van video- en audio-, live-internetuitzendingen, informatieportalen, chatrooms en mededelingenborden.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Digitale geletterdheid onderwijzen

  Leerlingen onderwijzen in de theorie en praktijk van (basis) digitale en computercompetenties, zoals efficiënt typen, het werken met online basistechnologieën en het controleren van e-mail. Dit omvat ook het coachen van studenten in het juiste gebruik van computerhardware en -programma's.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

studenten raadplegen over leerinhoud infrastructuur voor e-learning-software principes van teamwerk onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt behoeften van ict-gebruikers identificeren studentenrelaties beheren middelen voor educatieve doeleinden beheren persoonlijke administratie bijhouden onlinemodereertechnieken opkomende technologieën teamwork tussen studenten aanmoedigen lesplannen ontwikkelen ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen computergeschiedenis huiswerk geven scorm-pakketten creëren leerproblemen

Source: Sisyphus ODB