Beroep leraar drama

Docenten die drama leerkrachten instrueren in een recreatieve context in de verschillende theatergenres en dramatische expressievormen, zoals komedie, drama’s, proëzie-, poëzie-, improvisatie, monologen, dialogen, enz. Zij leggen studenten een begrip van toneelgeschiedenis en repertoire aan, maar richten zich voornamelijk op een op de praktijk gebaseerde benadering in hun cursussen, waarbij zij studenten helpen bij het experimenteren met en het leren beheersen van verschillende opvallende expressievormen en -technieken, en hen aanmoedigen hun eigen stijl te ontwikkelen. De technische productie en de technische productie en het gebruik ervan coördineren en coördineren de technische productie en het gebruik ervan in de fase.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Zangtechnieken

  De verschillende technieken voor het correct gebruiken van uw stem zonder deze uit te putten of schade te berokkenen bij het veranderen van spraak in toon en in volume.

 • Acteermethoden

  De verschillende technieken voor het ontwikkelen van levensechte opvoeringen, zoals method acting, klassiek acteren en de Meisner-techniek.

Vaardigheden

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Repetities organiseren

  Het beheer, de planning en het beheer van de repetities voor de uitvoering.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • Achtergrondonderzoek uitvoeren voor toneelstukken

  Historische achtergronden en artistieke concepten van toneelstukken onderzoeken.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Artistiek potentieel van performers naar buiten brengen

  Artiesten motiveren om uitdagingen aan te gaan. ‘Peer-learning’ aanmoedigen. Een omgeving ontwikkelen voor experimenteren, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse methoden, zoals improvisatie.

 • Acteurs en crew leiden

  De acteurs en crew van een film of toneelstuk leiden. Korte informatie verschaffen over de creatieve visie, wat zij moeten doen en waar ze moeten zijn. Beheer van de dagelijkse productie om ervoor te zorgen dat de zaken vlot verlopen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Voorstellingsconcepten definiëren

  Het ophelderen van voorstellingsconcepten, zoals teksten en scores voor uitvoerende kunstenaars.

 • Creativiteit in het team stimuleren

  Gebruik maken van technieken zoals brainstormen om de creativiteit in het team te stimuleren.

 • Studenten raadplegen over leerinhoud

  Rekening houden met de meningen en voorkeuren van studenten bij het bepalen van leerinhoud.

 • Artistiek team samenstellen

  Een artistiek team samenbrengen, na te hebben vastgesteld wat de behoeften zijn, op zoek gaan naar kandidaten, interviews houden en de omstandigheden van het project in overeenstemming brengen met de eisen van het project.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

middelen voor educatieve doeleinden beheren visuele kwaliteit van het decor garanderen toneelteksten analyseren beoordelingsprocessen onderwijsactiviteiten ontwikkelen toneelproducties bestuderen studenten helpen met materiaal referentiedocumenten voor een voorstelling opstellen persoonlijke administratie bijhouden oefeningen voor artistieke prestaties uitvoeren zang beoefenen scenario adapteren lesplannen ontwikkelen audities houden bewegingstechnieken improviseren ademhalingstechnieken voorstellingsconcepten in het creatieve proces interpreteren in lesmateriaal voorzien budgetten beheren omgaan met publiek uitspraaktechnieken curriculumdoelstellingen muziekinstrumenten bespelen teamwork tussen studenten aanmoedigen dansbewegingen inoefenen coördineren met creatieve afdelingen scripts creëren voor artistieke productie

Source: Sisyphus ODB