Beroep lexicograaf

Lexicografen schrijven en stellen de inhoud samen van woordenboeken. Zij bepalen ook welke nieuwe woorden algemeen worden gebruikt en in de woordenlijst moeten worden opgenomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Linguïstiek

  De wetenschappelijke studie van de taal en de drie aspecten daarvan, de vorm van de taal, de betekenis van de taal en de taal in context.

 • Praktische lexicografie

  De wetenschap van het samenstellen en redigeren van woordenboeken.

Vaardigheden

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Databases doorzoeken

  Zoeken naar informatie of mensen die gebruik maken van databases.

 • Definities opstellen

  Opstellen van duidelijke definities voor woorden en concepten. Ervoor zorgen dat deze de exacte betekenis van de woorden overbrengen.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

historisch onderzoek doen overleggen met de redacteur zoekmachines budgetten beheren woorden in woordenboeken bewerken nieuwe woorden identificeren toezicht houden op werkzaamheden beginselen van projectbeheer vreemde taal vertalen toezicht houden op personeel theoretische lexicografie typologie begrippen in een taal vertalen

Source: Sisyphus ODB