Beroep lichtregisseur

De lichtbestuurders bepalen welke lichten tijdens de productie nodig zijn, volgens de video en de creatieve visie van de regisseur. Zij gebruiken het script om voor elk schot de verlichtingseisen te ontwerpen. De lichtbestuurders zien toe op de inrichting en de werking van de lamp.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Cinematografie

  De wetenschap van het opnemen van licht en elektromagnetische straling om een film te maken. De opname kan elektronisch gebeuren met een beeldsensor of chemisch op lichtgevoelige materialen zoals een filmrol.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Persoonlijke regiestijlen

  Beschikken over inzicht in het gedrag van specifieke bestuurders en dit analyseren.

 • Verlichtingstechniek

  De kenmerken van technieken die worden gebruikt om sferen en effecten voor de camera of op het podium te creëren; de vereiste apparatuur en de juiste instelling.

Vaardigheden

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Behoefte aan technische middelen analyseren

  Een lijst van de benodigde middelen en apparatuur op basis van de technische behoeften van de productie bepalen en opmaken.

 • Overleggen met de regisseur van een productie

  Met de regisseur, de producer en de klanten overleg plegen tijdens het productie- en het post-productieproces.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Gespecialiseerde ontwerpsoftware gebruiken

  Ontwikkelen van nieuwe ontwerpen met gespecialiseerde software.

 • Belichting ontwerpen

  Vormgeven van de juiste sfeer en een esthetisch aantrekkelijke film met licht. Instructies geven voor het gebruik van de te gebruiken apparatuur, instellingen en signalen.

 • Belichtingsplannen lezen

  Lezen van de instructies op het belichtingsplan om de benodigde lichtapparatuur en de juiste plaatsing te bepalen.

 • Belichtingsplan opstellen

  Technische tekeningen en documentatie maken binnen de verlichtingsafdeling.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Toezicht houden op de belichtingsploeg

  Begeleiden van de bemanning die verantwoordelijk is voor het opstellen en bedienen van de verlichtingsapparatuur tijdens de productie van een film- of theaterproductie. Ervoor zorgen dat ze de creatieve visie begrijpen en de juiste apparatuur en instellingen gebruiken.

Optionele kennis en vaardigheden

werken met de cameraploeg lichten monteren voorraad van technische middelen beheren energiebehoeften beoordelen storyboards gebruiken technische problemen bij verlichtingsapparatuur voorkomen verlichtingsapparatuur bedienen samenwerking tussen productie, kostuumafdeling en make-upafdeling garanderen bedieningspanelen voor belichting bedienen apparatuur beheren repetities bijwonen werken met de cinematograaf filmproductieproces fotografie budgetten beheren verlichtingsapparatuur afstellen storyboards creëren elektriciteit materiële middelen controleren

Source: Sisyphus ODB