Beroep lijkschouwer

Lijkschouwers houden toezicht op het onderzoek van overleden personen om de oorzaak van een overlijden in ongewone omstandigheden vast te stellen. Zij zorgen ervoor dat overlijdens binnen hun rechtsgebied worden geregistreerd en vergemakkelijken de communicatie met andere functionarissen om ervoor te zorgen dat het onderzoek volledig is.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

Vaardigheden

 • Een autopsie uitvoeren

  Het lichaam van de overledene openmaken en de organen voor onderzoek verwijderen en de bevindingen interpreteren in het kader van de klinische geschiedenis.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

 • Doodsoorzaak vaststellen

  De doodsoorzaak van een recent overleden persoon bepalen om te beoordelen of het overlijden het gevolg is van natuurlijke of abnormale oorzaken, en om overheidsdienaren te helpen bij onderzoeken in verband met de persoon of de omstandigheden van zijn/haar overlijden.

 • Bewijsmateriaal documenteren

  Alle bewijsmateriaal dat op de plaats van het misdrijf, tijdens een onderzoek of tijdens een hoorzitting is gevonden, op een wijze documenteren die in overeenstemming is met de voorschriften, om ervoor te zorgen dat geen bewijsmateriaal uit de zaak wordt verwijderd en dat de gegevens worden bijgehouden.

 • Getuigen tijdens een hoorzitting

  Getuigen horen van rechtszittingen over uiteenlopende sociale kwesties en andere evenementen.

 • Forensisch onderzoek uitvoeren

  Verrichten van forensische onderzoeken ter plaatse of in een laboratorium op verzamelde gegevens, in overeenstemming met forensische procedures, en het analyseren van de gegevens met behulp van forensische methoden.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

Optionele kennis en vaardigheden

plaats delict onderzoeken analytisch denken advies geven over rechterlijke uitspraken wetenschappelijke methoden toepassen werkgerelateerde verslagen schrijven gerechtelijke procedures juridisch bewijs analyseren toxicologische onderzoeken uitvoeren pathologie empirisch onderbouwde aanpak in de algemene praktijk operationele communicatie onderhouden diagnostische methoden in medisch laboratorium helpen bij politieonderzoek onderzoeksmethoden behoud van plaats delict klinische richtlijnen volgen gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren op de hoogte blijven van diagnostische vernieuwingen

Source: Sisyphus ODB