Beroep logistiek manager

Logistiek managers zorgen voor de planning, het beheer en de coördinatie van alle activiteiten in verband met de winning van grondstoffen en de aanschaf van goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de bewerkende industrie, van de verwerving van grondstoffen tot de distributie van eindproducten. De goederen kunnen grondstoffen of eindproducten zijn en kunnen voor intern of extern gebruik zijn. Bovendien plannen en zetten zij alle activiteiten uit die in fabrieken moeten worden uitgevoerd en passen zij hun activiteiten aan veranderingen in de vraag naar producten van een onderneming.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • Leveranciersbeheer

  De methoden en technieken om ervoor te zorgen dat externe diensten en configuratie-items die noodzakelijk zijn voor de levering van de dienst, beschikbaar zijn op verzoek en zoals overeengekomen op het niveau van de dienstverlening.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Beginselen van de leveringsketen

  Kenmerken, bewerkingen en middelen die betrokken zijn bij het vervoeren van een product of dienst van een leverancier naar de klant.

Vaardigheden

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Leveranciersrisico’s beoordelen

  De prestaties van de leverancier evalueren om te beoordelen welke leveranciers wel of niet adequaat presteren, de overeengekomen contracten navolgen, te allen tijde aan de vereisten en de gewenste kwaliteit voldoen, of die toekomstige risico’s met zich mee kunnen brengen.

 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren

  De planningsdetails van de productie van een organisatie, de verwachte output eenheden, de kwaliteit, de hoeveelheid, de kosten, de beschikbare tijd en de arbeidsvereisten onderzoeken. Suggesties doen om de producten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren

  De trends en evoluties in supply chain-activiteiten analyseren en voorstellen met betrekking tot technologie, efficiëntiesystemen, soorten verzonden producten en logistieke vereisten voor verzendingen, om voorop te blijven lopen in supply chain-methoden.

 • Logistieke veranderingen analyseren

  De financiële gevolgen van mogelijke veranderingen in de logistiek, zoals vervoersvormen, productmixen of volumes, vervoerders en middelen voor het vervoer van producten beoordelen.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

 • De kosten van benodigde voorraden inschatten

  De bedragen en kosten van de benodigde voorraden, zoals van voedingsmiddelen en ingrediënten, proberen in te schatten.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Goederen bestellen

  Producten bestellen bij relevante leveranciers om te beschikken over aantrekkelijke en winstgevende producten voor verkoop.

Optionele kennis en vaardigheden

vakbeurzen bijwonen personeel aanwerven overheidsfinanciering aanvragen onderhandelen over inkoopvoorwaarden arbeidswetgeving werknemers opleiden tijdschatting maken voor werkzaamheden voorraadniveaus bewaken risicobeheer toekomstige bedrijfsniveaus prognosticeren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal financiële prognoses samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen werk van onderaannemers beheren economische trends voorspellen standaardsystemen voor enterprise resource planning beheren verkoopfacturen opstellen werk plannen volgens binnenkomende bestellingen advies geven over risicobeheer conflictbeheersing multimodale vervoerslogistiek personeelsbeleid logistiek beheren terugzending van gehuurde goederen beheren contracten beheren budgetten beheren toekomstige capaciteitsvereisten plannen statistische voorspellingen doen projectbeheer economische tendensen analyseren prijsstrategieën financiële haalbaarheid beoordelen contractadministratie bijhouden leveranciers identificeren logistieke behoeftes analyseren bedrijfsstrategieconcepten prijstendensen volgen statistiek opslag van ingrediënten volgen vraag naar producten inschatten economie activiteiten in magazijnen beheren leveranciers bezoeken verkoopcijfers van producten bestuderen onderhandelen over verkoopcontracten financiële marktontwikkelingen analyseren conflicten hanteren een professioneel netwerk ontwikkelen projectbeheer uitvoeren bedrijfsdoelstellingen analyseren commerciële handelsdocumentatie controleren marktprijs kooptrends van consumenten analyseren winstgevendheid inschatten geografische routes afspraken met leveranciers uitonderhandelen financieringsmiddelen beheren opslagactiviteiten leiding geven aan personeel aanbestedingsprocedures uitvoeren werkuren nauwkeurig inschatten duurzaam beheer promoten werklast voorspellen personeelszaken beheren aankoopactiviteiten coördineren kwaliteitsstandaarden resourceplanning uitvoeren veranderingsmanagement toepassen

Source: Sisyphus ODB