Beroep loopbaanadviseur

Loopbaanadviseurs begeleiden en adviseren volwassenen en studenten bij het maken van onderwijs-, opleidings- en beroepskeuzes en helpen mensen bij het managen van hun loopbaan door middel van loopbaanplanning en loopbaanverkenning. Ze helpen bij het identificeren van opties voor toekomstige carrières, helpen mensen na te denken over hun ambities, interesses en kwalificaties. Loopbaanadviseurs kunnen advies verstrekken over verschillende kwesties op het gebied van loopbaanplanning en indien nodig voorstellen doen voor levenslang leren, met inbegrip van studieaanbevelingen. Zij kunnen de betrokkene ook helpen bij het zoeken naar een baan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken loopbaanadviseur

 • Adviseren van individuen over hun opleiding, studiekeuze, loopbaan en carrière.
 • Bespreken van de wensen en mogelijkheden van de cliënt.
 • Inzetten van competentie- en beroepskeuzetest indien noodzakelijk.
 • Koppelen van eerder verzamelde informatie over de cliënt aan opleidings- en beroepsmogelijkheden.
 • Bijhouden van dossiers van cliënten.

Gerelateerde beroepen consultancy

 • Arbeidsinspecteur
 • Bedrijfsorganisatiedeskundige
 • Functieanalist
 • Onderwijskundige, opvoedkundige
 • Organisatieadviseur

Kennis

 • Vacatures op de arbeidsmarkt

  Vacatures op de arbeidsmarkt, afhankelijk van de desbetreffende economische sector.

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

 • Begeleidingsmethodes

  Begeleidingstechnieken die in verschillende omgevingen en bij verschillende groepen en individuen worden gebruikt, in het bijzonder wanneer het gaat om methoden voor toezicht en bemiddeling in het begeleidingsproces.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Arbeidsmarkt

  De trends, de werking en de schommelingen van de arbeidsmarkt, loopbaanopties, lonen, vakbonden, beroepsbevolking en vraag en aanbod van bepaalde beroepen in een sector.

Vaardigheden

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Klanten helpen bij persoonlijke ontwikkeling

  Klanten helpen bepalen wat zij met hun leven willen doen en helpen bij het vaststellen van persoonlijke en professionele doelen, door prioriteiten te stellen en plannen te maken voor de stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

 • Informatie over studieprogramma’s geven

  Informatie verstrekken over de verschillende lessen en studiegebieden die door onderwijsinstellingen zoals universiteiten en middelbare scholen worden aangeboden, alsmede over de vereisten van de studie en de vooruitzichten op het gebied van werkgelegenheid.

 • Begeleide cliënten aanmoedigen zichzelf te onderzoeken

  De cliënten ondersteunen en aanmoedigen om bepaalde aspecten van hun leven te analyseren en zich bewust te zijn van een aantal aspecten die tot nu toe misschien pijnlijk of onmogelijk aan te pakken zijn geweest.

 • Informatie over de financiering van onderwijs geven

  Informatie aan ouders en studenten verstrekken over collegegeld, studieleningen en financiële ondersteuning.

 • Loopbaanbegeleiding bieden

  Begunstigden adviseren over toekomstige carrièremogelijkheden door middel van counseling en eventueel door het testen en evalueren van hun loopbaan.

 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

  De veranderingen in het onderwijsbeleid, de methoden en het onderzoek volgen door relevante literatuur te evalueren en contact te onderhouden met ambtenaren en instellingen op het gebied van onderwijs.

 • Toegang tot de arbeidsmarkt faciliteren

  De kansen voor individuen om werk te vinden verbeteren door de vereiste kwalificaties en intermenselijke vaardigheden aan te leren, door middel van opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s, workshops of werkgelegenheidsprojecten.

 • Klanten coachen

  Klanten actief helpen om hun kracht en vertrouwen te vergroten. Cursussen en workshops voorstellen of ze zelf coachen.

 • Klanten begeleiden

  Klanten helpen en begeleiden om hun persoonlijke, sociale of psychologische problemen te overwinnen.

 • Voortgang van cliënten beoordelen

  De resultaten van de cliënten bijhouden door verslag uit te brengen over hun voortgang. Controleren of de doelstellingen worden bereikt en of er hindernissen of tegenslagen overwonnen werden. Zo niet, met cliënten overleggen over hun kwesties en het aanbieden van nieuwe benaderingen.

 • Hulp bieden bij het zoeken naar een baan

  Studenten of volwassenen helpen bij het zoeken naar een beroep door hun carrièremogelijkheden te identificeren, een curriculum vitae op te stellen, hen voor te bereiden op sollicitatiegesprekken en de vacatures op te sporen.

 • Advies geven over trainingen

  Informatie verstrekken over mogelijke opleidingsopties of kwalificaties en beschikbare financieringsmiddelen, afhankelijk van de behoeften en de educatieve achtergrond van het individu.

 • Behoeften van cliënten identificeren

  Identificeren van de gebieden waar de klant hulp nodig kan hebben en onderzoeken van de mogelijkheden om in die behoeften te voorzien.

Optionele kennis en vaardigheden

arbeidswetgeving werkgerelateerde verslagen schrijven psychologische begeleidingsmethoden beoordelingsprocessen communiceren met jongeren studenten begeleiden toezicht houden op buitenschoolse activiteiten voorafgaande leerervaringen van studenten beoordelen studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen projectbeheer volwassenenonderwijs psychologie informatie over schooldiensten geven onderwijsbehoeften identificeren informatiesessies over opleidingen organiseren samenwerken met onderwijsdeskundigen projecten organiseren om aan onderwijsbehoeften te voldoen educatieve testen afnemen workshops organiseren om werk te vinden onderwijswet communiceren over het welzijn van jongeren opleidingsbehoeften identificeren universiteitsprocedures contacten onderhouden met educatieve medewerkers sollicitatieprocedure

Source: Sisyphus ODB