Beroep luchtvaart- en ruimtevaartingenieur

Luchtvaart- en ruimtevaartingenieurs ontwikkelen, testen en houden toezicht op de productie van luchtvaartuigen zoals vliegtuigen, raketten en ruimtevaartuigen. Het technische vakgebied waarin ze werkzaam zijn, kan in twee takken worden verdeeld: luchtvaart en ruimtevaart.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Vliegtuigmechanica

  Technische aspecten van vliegtuigmechanica en aanverwante onderwerpen met het oog op de uitvoering van uiteenlopende reparaties aan vliegtuigen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Ruimtevaarttechnologie

  Het technische vakgebied dat diverse technologieën en werktuigbouwkundige disciplines combineert, waaronder vliegtuigelektronica, materiaalkunde en aerodynamica, met als doel het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van vliegtuigen, ruimtevaartuigen, raketten en satellieten.

Vaardigheden

 • Ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen

  Ervoor zorgen dat elk luchtvaartuig voldoet aan de toepasselijke regelgeving en dat alle onderdelen en apparatuur officieel geldige componenten hebben.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

Optionele kennis en vaardigheden

productie controleren materiaalmechanica virtueel model van een product maken testvluchten plannen toezicht houden op montagewerkzaamheden cad-software gebruiken materiaalkunde simulatie van natuurlijke omstandigheden stealth-technologie cam-software gebruiken prestatietests uitvoeren aerodynamica machinebouw ontwerpbeginselen cae-software geavanceerde productietechnieken toepassen ontwerpspecificaties opstellen testgegevens vastleggen productieprocessen analyseren voor verbetering verdedigingssysteem prototypes ontwerpen onbemande luchtsystemen vloeistofmechanica productcontrole beheren begeleiding, navigatie en controle testprocedures ontwikkelen fysiek model van een product bouwen

Source: Sisyphus ODB