Beroep machineoperator lederwaren

Machineoperators lederwaren bedienen specifieke machines die worden ingezet bij de industriële productie van lederwaren. Zij bedienen machines voor het snijden, stikken en afwerken van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk. Zij voeren ook routineonderhoud van de machine uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fabricageprocessen van lederwaren

  Processen, technologie en machines die worden gebruikt bij het vervaardigen van lederwaren.  

 • Bestanddelen van lederwaren

  De diverse procedures en methoden bij de verwerking van lederen materialen en onderdelen van lederwaren, waaronder fabriceerbaarheid en eigenschappen.  

 • Ergonomisch ontwerp van schoeisel en lederwaren

  De principes die worden gebruikt bij het ontwerpen van verschillende stijlen schoeisel en lederwaren voor de juiste anatomische en ergonomische verhoudingen en afmetingen.

 • Materialen voor lederwaren

  Het uitgebreide aanbod aan materialen die worden gebruikt bij de productie van lederwaren, kunstleder (synthetische of kunstmatige materialen), textiel, enz; de manier van onderscheiden, tussen verschillende materialen op basis van hun eigenschappen, voordelen en beperkingen.

 • Kwaliteit van lederwaren

  De kwaliteitsspecificaties van materialen, processen en eindproducten, de meest voorkomende defecten in leder, snelle testprocedures, procedures voor laboratoriumtests en normen, en adequate apparatuur voor kwaliteitscontroles. 

 • Functies van machines

  De gebruikte machines en uitrusting en, in het bijzonder, de kenmerken met betrekking tot de werking en de kalibratie om de conformiteit met de kwaliteits- en productspecificaties en de veiligheid van de exploitant te waarborgen.

Vaardigheden

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Materiaal onderhouden

  Het regelmatig inspecteren en uitvoeren van alle vereiste activiteiten om de apparatuur vóór of na het gebruik in de functionele volgorde in stand te houden.

 • Werkprocedures volgen

  De procedures op het werk op een gestructureerde en systematische manier volgen.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Werkinstructies uitvoeren

  Werkinstructies met betrekking tot verschillende taken op de werkplek begrijpen, interpreteren en correct toepassen.

 • Werken als team

  Het belang van teamwerk erkennen, doeltreffende werkrelaties opbouwen en onderhouden met alle collega’s in het casino en binnen de sector. Flexibiliteit Een positieve en flexibele houding aannemen tegenover veranderende prioriteiten en procedures. Positief staan tegenover verandering, nieuwe taken bereidwillig aannemen en positief reageren op nieuwe werkmethoden. Communicatie Duidelijk en doeltreffend communiceren met de Casino Executive en Senior Gaming Manager en de Gaming Managers. Regelmatige vergaderen met managers en personeel en tweerichtingscommunicatie en voortdurende verbetering aanmoedigen.

Optionele kennis en vaardigheden

schoeisel en lederwaren verpakken kwaliteitscontroletechnieken op schoeisel en lederwaren toepassen basisregels voor onderhoud aan schoeisel- en lederwarenmachines toepassen arbeidsuren in schoeisel- en lederwarenproductie meten machinale snijtechnieken voor schoeisel en lederwaren toepassen procedés en technieken voor het voorbereiden van schoeisel en lederwaren proefmodellen van lederwaren maken methoden voor de productie van schoeisel en lederwaren toepassen voorstiktechnieken toepassen automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren bedienen productgebreken opsporen automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren defecten op ruwe huiden identificeren vernieuwend denken in de schoeisel- en lederwarenindustrie toepassen laboratoriumtesten op schoeisel of lederwaren uitvoeren milieueffecten van schoeiselproductie verminderen

Source: Sisyphus ODB