Bedieningspersoneel van machines voor de vervaardiging van schoeisel e.d.