Beroep onderhoudstechnicus machines voor lederwarenproductie

Onderhoudstechnici machines voor lederwarenproductie programmeren verschillende soorten snij-, stik-, afwerkings- en specifieke apparaten voor de fabricage van lederwaren, en stellen deze in. Zij zorgen voor het preventieve en correctieve onderhoud van de verschillende apparaten door periodiek hun werkomgeving en prestaties te verifiëren, fouten te analyseren, problemen te verhelpen, componenten te repareren en vervangen en de apparaten op gezette tijden door te smeren. Zij verschaffen informatie over het gebruik van de apparatuur en het energieverbruik ervan aan besluitvormers binnen de onderneming.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fabricageprocessen van lederwaren

  Processen, technologie en machines die worden gebruikt bij het vervaardigen van lederwaren.  

 • Onderhoud van machines voor de productie van schoeisel

  De architectuur en functionaliteit van de verschillende schoeiselmachines, de analyse van storingen, reparatieprocessen en vervangingen van componenten/onderdelen en routinelubricaties, alsmede het preventief en correctief onderhoud en de verificatie van arbeidsomstandigheden en prestaties. 

 • Bestanddelen van lederwaren

  De diverse procedures en methoden bij de verwerking van lederen materialen en onderdelen van lederwaren, waaronder fabriceerbaarheid en eigenschappen.  

 • Kwaliteit van lederwaren

  De kwaliteitsspecificaties van materialen, processen en eindproducten, de meest voorkomende defecten in leder, snelle testprocedures, procedures voor laboratoriumtests en normen, en adequate apparatuur voor kwaliteitscontroles. 

 • Materialen voor lederwaren

  Het uitgebreide aanbod aan materialen die worden gebruikt bij de productie van lederwaren, kunstleder (synthetische of kunstmatige materialen), textiel, enz; de manier van onderscheiden, tussen verschillende materialen op basis van hun eigenschappen, voordelen en beperkingen.

Vaardigheden

 • Milieueffecten van schoeiselproductie verminderen

  De milieueffecten van de fabricage van schoeisel beoordelen en de risico’s voor het milieu tot een minimum beperken. Het terugdringen van praktijken die schadelijk zijn voor het milieu in de verschillende stadia van de productie van schoeisel.

 • Assemblage-apparatuur voor schoeisel onderhouden

  Opstellen van plannen voor de frequentie, bewerkingen, componenten en materialen voor het onderhoud van schoeisel. Installeren, programmeren, afstemmen en zorgen voor preventief en correctief onderhoud voor verschillende machines en apparatuur die worden gebruikt bij de schoenproductie. Beoordelen van de functionaliteit en prestaties van de verschillende apparatuur en machines, opsporen van storingen en corrigeren van problemen, uitvoeren van reparaties en vervangende componenten en onderdelen, uitvoeren van routinematige smering en uitvoeren van preventief en correctief onderhoud. Registreren van alle technische informatie met betrekking tot het onderhoud.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren

  Een of meer vreemde talen spreken om commerciële en technische problemen met verschillende leveranciers en klanten kenbaar te maken.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

Optionele kennis en vaardigheden

logistiek van de toeleveringsketen van schoeisel en lederwaren plannen automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren bedienen automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren vernieuwend denken in de schoeisel- en lederwarenindustrie toepassen machinale snijtechnieken voor schoeisel en lederwaren toepassen

Source: Sisyphus ODB