Beroep onderhoudstechnicus machines voor schoenenproductie

Onderhoudstechnici machines voor schoenenproductie zijn de professionals die verschillende soorten snij-, stik-, assemblage- en afwerkingsapparaten voor de productie van schoeisel installeren, programmeren en instellen. Zij voeren preventief en correctief onderhoud uit en controleren periodiek de arbeidsomstandigheden en prestaties. Zij analyseren fouten, verhelpen problemen, repareren en vervangen componenten of onderdelen, smeren machines op gezette tijden door, en verstrekken informatie over het gebruik en het energieverbruik van de apparatuur aan de besluitvormers binnen de onderneming.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderhoud van machines voor de productie van schoeisel

  De architectuur en functionaliteit van de verschillende schoeiselmachines, de analyse van storingen, reparatieprocessen en vervangingen van componenten/onderdelen en routinelubricaties, alsmede het preventief en correctief onderhoud en de verificatie van arbeidsomstandigheden en prestaties. 

 • Machines voor de productie van schoeisel

  De functionaliteit van het brede scala aan machines en de basisregels voor regelmatig onderhoud.

 • Onderdelen van schoeisel

  De onderdelen van schoeisel voor bovenmateriaal (voorstukken, hielstukken, voeringen, achterstukken, neusvoeringen, enz.) en ondermateriaal (zolen, hielen, binnenzolen, enz.). Ecologische aangelegenheden en het belang van recycling. Selectie van geschikte materialen en onderdelen op basis van hun invloed op de schoeiselstijl en kenmerken, eigenschappen en maakbaarheid. Procedures en methoden voor de chemische en mechanische verwerking van lederen en niet-lederen materialen.

 • Materialen voor schoeisel

  De kenmerken, onderdelen, voordelen en beperkingen van een breed scala aan materialen die gebruikt worden in de productie van schoeisel: leer, leervervangers (synthetisch of kunststof), textiel, plastic, rubber, enz. 

 • Technologie voor de productie van schoeisel

  Technologie en machines met betrekking tot schoeiselprocessen. De productie van schoenen begint in de snij-/uitsnijruimte, waar het boven- en ondermateriaal worden uitgesneden. De bovenste delen worden samengevoegd in de sluitruimte. Dit gebeurt in een specifieke bewerkingsvolgorde: splitten, vouwen, naaien, enz. Het gesloten bovenwerk, de binnenzool en andere onderste delen worden samengebracht in de montageruimte, waar de belangrijkste bewerkingen bestaan in het leesten en verzolen. Het proces eindigt met de afwerking in de afwerkings- en de verpakkingsruimte.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Kwaliteit van schoeisel

  Kwaliteitsspecificaties van materialen, processen en eindproducten, de meest voorkomende defecten in schoeisel, snelle testprocedures, laboratoriumtestprocedures en -normen, adequate apparatuur voor kwaliteitscontroles. Kwaliteitsborging van productieprocessen van schoeisel en fundamentele kwaliteitsconcepten, met name een kader en standaarden voor de kwaliteit van schoeisel.

 • Uitrusting voor schoeisel

  Functionaliteit van het brede scala aan uitrusting en basisregels voor geregeld onderhoud.

Vaardigheden

 • Technische tekeningen van modestukken maken

  Technische tekeningen maken van dragen van kleding, lederwaren en schoeisel, met inbegrip van technische en ontwerptekeningen. Deze gebruiken om te communiceren of ontwerpen van ideeën en constructiedetails over te brengen aan de makers, de technologen, de gereedschapsmakers en de producenten van apparatuur of andere machines voor de bemonstering en de productie.

 • In teams werken bij de productie van textiel

  Harmonisch met collega's in teamverband samenwerken in de textiel- en kledingindustrie.

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

 • Assemblage-apparatuur voor schoeisel onderhouden

  Opstellen van plannen voor de frequentie, bewerkingen, componenten en materialen voor het onderhoud van schoeisel. Installeren, programmeren, afstemmen en zorgen voor preventief en correctief onderhoud voor verschillende machines en apparatuur die worden gebruikt bij de schoenproductie. Beoordelen van de functionaliteit en prestaties van de verschillende apparatuur en machines, opsporen van storingen en corrigeren van problemen, uitvoeren van reparaties en vervangende componenten en onderdelen, uitvoeren van routinematige smering en uitvoeren van preventief en correctief onderhoud. Registreren van alle technische informatie met betrekking tot het onderhoud.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Milieueffecten van schoeiselproductie verminderen

  De milieueffecten van de fabricage van schoeisel beoordelen en de risico’s voor het milieu tot een minimum beperken. Het terugdringen van praktijken die schadelijk zijn voor het milieu in de verschillende stadia van de productie van schoeisel.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

Optionele kennis en vaardigheden

procedés en technieken voor het voorbereiden van schoeisel en lederwaren stiktechnieken toepassen machinale snijtechnieken voor schoeisel en lederwaren toepassen automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren voorstiktechnieken toepassen assemblageprocessen en -technieken voor het maken van schoeisel volgens de california-methode assemblagetechnieken voor gelijmde constructies in schoeisel toepassen stiktechnieken voor schoeisel automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren bedienen assemblageprocessen en -technieken voor het maken van schoeisel volgens de lijmmethode assemblageprocessen en -technieken voor het maken van schoeisel volgens de goodyear-methode commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren

Source: Sisyphus ODB