Beroep manager arbeidsbureau

Managers arbeidsbureau houden toezicht op de activiteiten van een arbeidsbureau. Zij houden toezicht op het personeel dat mensen helpt bij het vinden van een baan of bieden loopbaanbegeleiding.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Toezicht op personen

  De handeling waarbij een persoon of een groep personen bij een bepaalde activiteit wordt gestuurd.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

Vaardigheden

 • Gelijke behandeling van man en vrouw in zakelijke contexten bevorderen

  Voorlichten en campagne voeren omtrent de gelijkstelling tussen de seksen door de beoordeling van hun deelname aan de positie en de actieve rol van bedrijven in het algemeen.

 • Werkgelegenheidsbeleid promoten

  De ontwikkeling en uitvoering bevorderen van beleid dat gericht is op het verbeteren van de werkgelegenheidsnormen en het terugdringen van de werkloosheid, met het oog op het verwerven van steun van de overheid.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Programma’s voor het behoud van medewerkers ontwikkelen

  Plannen, ontwikkelen en implementeren van programma's die erop gericht zijn om de tevredenheid van de medewerkers op het beste niveau te houden. En op die manier de loyaliteit van de werknemers waarborgen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Personeelsevaluaties organiseren

  Het algemene evaluatieproces van het personeel organiseren.

 • Onderhandelen over arbeidsovereenkomsten

  Overeenkomsten vinden tussen werkgevers en potentiële werknemers over salaris, arbeidsvoorwaarden en niet-statutaire voordelen.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

onderwijsprogramma's coördineren medewerkers begeleiden implementatie van overheidsbeleid informatie over studieprogramma’s geven integratiebeleid opzetten werkloosheidspercentage analyseren werknemers beoordelen werknemers ontslaan gelijke beloning promoten advies geven over carrière advies geven over de naleving van het overheidsbeleid integratie in organisaties promoten werkgelegenheidsbeleid ontwikkelen opleidingsprogramma’s ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB