Beroep manager autogaragebedrijf

manager autogaragebedrijf
Credits: Shutterstock.com

Garagemanagers houden toezicht op het werk van de monteurs van wegvoertuigen en het administratieve personeel. Zij organiseren het dagelijkse werk en hebben te maken met klanten.

Manager autogaragebedrijf: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken manager autogaragebedrijf

 • Bespreekt met klanten wat de problemen aan het voertuig zijn en stelt de benodigde reparatie- en onderhoudswerkzaamheden vast.
 • Maakt een schatting van de benodigde tijd en kosten voor reparatie of onderhoud van het voertuig.
 • Plant, organiseert en coordineert de dagelijkse gang van zaken binnen de garage, bijv. door het het verdelen van de werkzaamheden onder de monteurs en het maken van werkorders.
 • Voert onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan voertuigen, repareert bijvoorbeeld mechanische en electronische onderdelen.
 • Zorgt ervoor dat noodzakelijke reserve-onderdelen, materialen, apparatuur en dergelijke tijdig voorradig zijn.
 • Controleert de werkzaamheden op de werkplaats, gaat na of wordt voldaan aan veiligheids- en andere wettelijk vastgestelde voorschriften en regels en of de gebreken op correcte wijze zijn verholpen.
 • Registreert onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, maakt overzichten om terugkerende gebreken te signaleren.
 • Zorgt ervoor dat het voertuig in schone en nette staat wordt afgeleverd aan de eigenaar.
 • Informeert het werkplaatspersoneel over de laatste ontwikkelingen, technische specificaties van nieuwe voertuigen, artikelen voor de verkoop, etc.

Gerelateerde beroepen auto's

 • Autoruiten monteur
 • Autoschade hersteller
 • Autospuiter
 • Autotechnicus
 • Autoverkoper
 • Busmonteur
 • Dieselmonteur
 • Inspecteur voertuigen
 • Lader, losser vrachtwagens
 • Meewerkend voorman monteurs, installateurs en reparateurs
 • Monteur autobanden
 • Monteur automotoren
 • Monteur motorfietsen
 • Monteur vrachtwagens
 • Stoffeerder auto's, voertuigen
 • Verhuurmedewerker weg- en watervoertuigen
 • Wegenwacht
 • Werkplaats receptionist

Kennis

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

 • Autobediening

  De werking van specifieke auto-uitrusting, zoals het bedienen van het koppelingspedaal, het gaspedaal, de verlichting, de instrumentatie, de versnelling en de rempedalen.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

 • Productkennis

  De aangeboden producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en reglementaire vereisten.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Communicatie binnen organisaties bevorderen

  De efficiënte verspreiding van plannen en bedrijfsinformatie in de hele organisatie bevorderen en koesteren door de communicatiekanalen die haar ter beschikking staan, te versterken.

 • Producenten bezoeken

  De fabrikanten bezoeken om meer te weten te komen over het productieproces en om de kwaliteit van het product te beoordelen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Advies geven aan klanten

  Informatie verstrekken aan mensen met betrekking tot invoer- en uitvoerbeperkingen, tariefsystemen en andere punten die verband houden met de douane.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Toezicht houden op het beheer van een zaak

  Een zaak beheren en ervoor zorgen dat er aan elke behoefte aan een goed verloop van de werkzaamheden wordt voldaan.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Problemen bij voertuigen vaststellen

  Het stellen van een diagnose van de voertuigen en de beoordeling van de inspanningen en de kosten die nodig zijn om deze problemen op te lossen.

 • Operationele efficiëntietraining geven aan werknemers

  Middelen verstrekken en opleidingsactiviteiten en workshops voorbereiden voor werknemers; verhoging van de efficiëntie van magazijnactiviteiten.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Werk van werknemers voor onderhoud van voertuigen plannen

  Plannen van de werkzaamheden van de werknemers met betrekking tot het onderhoud van voertuigen. Plannen van de werkzaamheden en deze toewijzen om ervoor te zorgen dat de overeenkomsten en de termijnen worden nageleefd.

 • Interne mededelingen verspreiden

  Interne mededelingen verspreiden met behulp van de verschillende communicatiekanalen die een bedrijf tot zijn beschikking heeft.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

Optionele kennis en vaardigheden

apparatuur volgen autotechniek verkoopstrategieën ten uitvoer brengen reparaties van voertuigen uitvoeren planning van de inventaris uitvoeren soorten voertuigmotoren motoronderdelen arbeidswet verkoopdoelstellingen behalen diagnostische apparatuur voor automobielindustrie dagelijks werk controleren prijsinformatie geven reparaties van motorfietsen uitvoeren

Source: Sisyphus ODB