Beroep manager coördinatie luchtvaartcommunicatie en -frequenties

Managers op het gebied van de coördinatie van luchtvaartcommunicatie en -frequenties zijn verantwoordelijk voor de activiteiten en projecten die zijn gericht op het mogelijk maken van de passende communicatie-infrastructuur die de uitwisseling van informatie tussen luchtruimgebruikers ondersteunt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Frequentiebeheer toepassen

  Ontwikkelen en beheren van meerdere communicatiekanalen om extra capaciteit in de VHF-COM-band te produceren.

 • Gegevens beheren

  Beheren van alle soorten gegevensbronnen gedurende hun levenscyclus door het uitvoeren van dataprofilering, parsing, standaardisatie, identiteitsresolutie, opschoning, verbetering en auditing. Ervoor zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het doel, met behulp van gespecialiseerde ICT-instrumenten om aan de gegevenskwaliteitscriteria te voldoen.

 • Technische normen voor globale interoperabiliteit coördineren

  Zorgen voor samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden om te zorgen voor de standaardisering van de technische en operationele aspecten van de bewakingssystemen.

 • Communicatieprogramma's van vluchtgegevens beheren

  De uitwisseling van digitale gegevens tussen luchtverkeersleiders en piloten beheren met het oog op efficiënte luchtvaartactiviteiten, zoals trajectgebaseerde routing en geoptimaliseerd daalprofielen. De diensten van het luchtveiligheidsbestuur, controle- en informatiediensten ondersteunen door gegevensverbindingen te bieden. Voorzien in automatische informatie, transmissie en routering op de grond.

 • Datalinkdiensten voor navigatiedoeleinden ontwikkelen

  Datalinkdiensten en satelliettechnologieën voor lucht-grondcommunicatie ontwikkelen en implementeren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Prestaties van communicatiekanalen bewaken

  Zoeken naar mogelijke fouten. Visuele controles uitvoeren. Systeemindicatoren analyseren en diagnostische apparaten gebruiken.

 • Zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten

  Zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten in verband met de bewegingszones van luchthavens. De procedures binnen het netwerk volgen.

 • Veiligheidsprocedures van luchthavens volgen

  Voldoen aan de veiligheidsprocedures van de luchthaven, het beleid en de wetgeving op het gebied van de veiligheid van de luchthavens om een veilige werkomgeving voor alle werknemers te waarborgen en de veiligheid van de passagiers te waarborgen.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

Optionele kennis en vaardigheden

meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren stressbestendig zijn

Source: Sisyphus ODB